Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
geene sierlijk gekleurde bloemkroon , maar toch alle deelen van
eene volkomene bloem. De kelk is verreweg grooter dan dc
bloemkroon; hij bestaat uit één stuk en heeft 5 fraai uitge-
sneden slippen of lobben ; tusschen deze laatste ziet men de
5 bloembladen als geringe schubbetjes, welke vooral niet meer
in het oog vallen dan de 5 meeldraadjes. Deze vertoonen
zich als hamertjes en staan rondom een stampertje, dat zich
van boven in tweeën verdeelt, en waarvan het vruchtbeginsel
onder de bloem zit.
De zwarte Aalbes komt in alles veel met de Roode over-
een ; liare bladen hebben echter deze bijzonderheid , dat zij
aan de benedenvlakte vele gele puntjes of kliertjes dragen,
v/elke, met den vinger gewreven zijnde , een speeerijaehtigen
geur van zich geven. Als ze jong zijn, worden ze daarom
ook wel, even als andere geurige bladen, b. v. die van Peter-
selie of Kervel, gebruikt. De bloemen zijn niet zoo vlak als
die van de roode Aalbes , maar meer klokvormig; de tros is
niet zoo dicht bezet.
Het blad van de Kruisbes heeft denzelfden vorm als dat
van de Aalbes, maar is dieper, ongeveer tot op de helft
ingesneden ; men kan het dus tot de handspletige rekenen;
ook is het aanmerkelijk kleiner. De bloemen zijn aan deze
plant niet in trossen geplaatst, maar zitten alleen of ten ge-
tale van 2 en 3 bij elkander. Even als bij de Aalbessen
vindt men hier een grooten kelk met 5 slippen, die echter
niet zoo sierlijk uitgesneden zijn als bij de roode Aalbes en
van binnen eene roodachtige kleur hebben; verder 5 uiterst
kleine, rechtop staande bloembladen, 5 meeldraden en een ver-
deelden stamper met het vruchtbeginsel onder de bloem.
Eigenaardig zijn aan deze plant de doornen. Doornen zijn
wezenlijk onderscheiden van stekels, die men b. v. bij de Roos
aantreft; de eerste komen uit het binnenste van den tak voort;
de laatste zijn alleen aan de opperhuid of buitenste schors
bevestigd en kunnen met deze weggenomen worden. Vele
boomen en heesters hebben, wanneer zij op dorre gronden
groeien, doornen; worden zij echter op vruchtbaren bodem
gekweekt, dan gaan die doornen in takken over.