Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Aalbessen.
Vroeg in de lente tooien de beminde heesters, die wij naar
hunne vruchten Aalbes en Kruisbes noemen, zich met een
liefelijk groen. Weldra komen ook hunne bloemen te voor-
schijn, die onder de eerste voorteekens van een toekomstigen
oogst behooren.
Beschouwen wij een blad van de roode Aalbes , dan zien
wij, behalve kleine insnijdingen aan den rand, ook nog eenige
diepere inhammen , die het een geheel anderen vorm geven ,
dan wij tot hiertoe bij eenig blad hebben aangetrofl'en. Het is
handvormig geaderd ; het punt, van waar de verschillende
groote nerven uitgaan , wordt als het middelpunt beschouwd.
De diepe insnijdingen gaan niet tot op de helft van den afstand
tussclien den omtrek cn het middelpunt; de 5 punten heeten
in dit geval lobben , cn het blad wordt onder de handlohbige
geteld. Waren de insnijdingen zoo diep, dat zij ongeveer
tot op de helft gingen , dan zonde het blad handspletig zijn ;
liepen ze over de helft, dan werd het aangeduid als handdeelig.
Ook bij de bladen, die door eene Iioofdnerf in twee helften
verdeeld worden , maakt men zulk eene onderscheiding ; als
liet midden wordt dan de hoofdnerf aangemerkt. Dewijl hier
de uitspringende deelen aan twee zijden van het blad geplaatst
zijn, min of meer als de vinnen langs het lichaam van een
visch, gebruikt men hier de benamingen: mnlohbig ^ vinspleiig
cn vindeelig.
Aanmerking, Wil men de termen of benamingen voor
deze bladvormen weglaten, zoo kunnen de vormen toch
evenzeer in het oog gevat worden. De hierachter voor-
komende figuren teekene men daarbij op het bord.
Nu de bloemen. Deze zitten aan kleine, even groote steel-
tjes regelmatig langs een gemeenschappelijken steel; bloemen,
die zuü geplaatst zijn, vormen te zamen een tros. Waar de
kleine bloemstelen aan den grooteren gehecht zijn, zitten zeer
kleine blaadjes; men noemt ze schutblaadjes. De groene klenr
der bloemen trekt het oog weinig aan ; wij vinden hier ook
3