Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
door het volle licht beschenen worden , zoeken het licht, dat
van buiten komt, cn wenden zich dus , zooveel zij kunnen ,
naar het glas. Het volle licht is voor het grootste deel der
planten eene behoefte ; weinige verkiezen beschaduwde plaat-
sen , terwijl enkele, zooals zwammen en schimmels, do
duisternis opzoeken. Wanneer aardappels, uien of ook bloem-
gewassen in den donkeren kelder uitloopen , missen de sprui-
ten niet alleen de groene kleur, maar zijn ook — meer dan
in het licht zoude plaats hebben — vooral in de lengte ge-
groeid , terwijl ze minder dikte of breedte hebben. Zoo ook
zien we, dat planten, die in de schaduw van boomen of op
andere half donkere plaatsen slaan, hoog en spichtig opschie-
ten en geringen omvang verkrijgen.
De overblijvende planten, zooals ons blauw Viooltje, heb-
ben in dezen tijd des jaars, niettegenstaande de koude dagen,
reeds vrij wat vorderingen gemaakt. Niet blootgesteld aan
de scherpe noordewinden , konden nieuwe wortels zich in den
grond ontwikkelen, waarin de zonnestralen reeds eenige warmte
brachten. De zwarte kleur van den grond was hiertoe bijzon-
der dienstig; want zwarte en donkere lichamen nemen meer
warmte aan dan witte en licht gekleurde. Zijn de wortels in
groei toegenomen , en kan dus de plant genoegzaam voedsel
uit den grond tot zich trekken , dan ontwikkelt zij zich ook
boven den grond en vormt in den regel eerst de bladen.
Hiertoe is vooral vochtig, zacht weder dienstig, zoodat een
koude, droge Maart en vochtige April uitnemend geschikt
zijn voor den groei der planten. Wel wenschen wij dikwijls
ook in Maart reeds vele zachte dagen ; doch deze zouden de
planten meer na- dan voordeel doen , dewijl stengels en bla-
den te spoedig, en daardoor de wortels, waaraan zooveel
gelegen is, te weinig zouden groeien.
Lichamen met donkere en rune oppervlakten nemen de warmtestralen
spoedig op; lichtgekleurde cu gladde voorwerpen kaatsen ze het meest
terug. Evenzoo is het met de uitstraling. Voordeel van zwarte muren
achter vruchtboomen.