Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
filkander staande meeldraden staartjes hangen, die zich in de
spoor van het benedenste bloemblad hadden verborgen. De
niet zeer groote stamper steekt met een rond stempeltje boven
de meeldraden uit.
Het welriekend violetblauwe Viooltje (Viola odorata) heeft
wel eene schoone zachte kleur, maar valt toch niet zoo in
het oog als het driekleurige. De beide middelste bloembladen
liggen min of meer waterpas , zoodat het ook hierdoor van
het zooeven genoemde in voorkomen verschilt; voor het
overige zien we aan den kelk, de spoor, de 5 ongelijke
bloembladen en de meeldraden duidelijk genoeg, dat het de
bloem van eene plant is , die tot het Violengeslaeht behoort.
De stempel is niet rond, maar vertoont zich als een haakje.
De heerlijk riekende bloemen worden veelal aan de kanten
der slooten gevonden en veelvuldig opgezocht voor de apo-
theek , waar ze dienen tot het vervaardigen van violensiroop.
De bladen van dit Viooltje zijn aan een zeer korten sten-
gel gehecht, zoodat zij , evenals bij de Sleutelbloem, on-
middellijk schijnen voort te komen uit den wortel, die van
het eene jaar tot het andere in leven blijft en telken jare op
nieuw bladen en bloemen doet uitspruiten, evenals de Sleu-
telbloem. Zoodanige planten noemt men overUijvende. Het
driekleurig Viooltje daarentegen sterft telken jare geheel af en
vermenigvuldigt alleen door zaad; het is dus eene eenjarige
plant. Nog andere, de tweejarige planten, blijven tot het
tweede jaar in leven, brengen dan bloem en vrucht voort en
sterven daarna,
De blauwe Viooltjes moet men bij helder weder gaan zoe-
ken, dewijl ze anders gewoonlijk gesloten zijn; hierin komen
ze overeen met vele andere bloemen, die zich alleen voor het
heldere zonnelicht volkomen openen. Het driekleurig Viooltje
bemint ook het licht; daarom keeren zijne bloemen zich naar
de zon en volgen haar den geheelen dag. Planten, die in
de kamer voor het venster staan en dus niet aan alle zijden