Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Viooltjes.
De Viooltjes worden veel algemeener dan de Sleutelbloemen
in het wild aangetroffen en ook door liefhebbers van bloemen
gekweekt. Het driekleurig Viooltje (Viola taieolor), hier en
daar ook wel Violet, Grilkijker, wilde Pensé, Drievuldigheids-
bloempje, Stiefmoerskruid, Eksteroogen en hoe niet al ge-
noemd , komt vooral in tuinen dikwijls ongenoodigd te voorschijn.
De stengel, dien we beschouwen, is rond, min of meer
kantig, verdeelt zich in takken en heeft op vele plaatsen bladen.
De bladen zijn geaderd; wij zien er eene hoofdnerf met
zijnerven en fijnere aderen. Zij hebben een eironden vorm en
gekartelden rand. Daar, waar de bladsteel uit den stengel
komt, zitten twee bladen van anderen vorm, die den steel
steunen en daarom steunblaadjes heeten. Men ziet ze bij vele
planten, maar zelden zoo groot en goed uitgegroeid als hier,
waar zij ongeveer zoo groot zijn als de eigenlijke bladen. De
vorm dezer steunblaadjes is niet zoo onregelmatig, als hij
oppervlakkig schijnt. Zij zijn vrij diep ingesneden, zóó dat
er eenige slippen ontstaan, waarvan de benedenste het smalst
zijn, terwijl het topeinde door eene veel grootere slip gevormd
wordt; zij zijn liervormig. Een goed uitgegroeid blad van
Radijs vertoont dezen vorm ook zeer duidelijk.
De bloemen staan alleen, aan lange bloemstelen, die op
verschillende plaatsen van den stengel te voorschijn komen.
De kelk bestaat uit 5 blaadjes, die elk met een bladachtig
aanhangsel zijn voorzien. De bloemkroon is onregelmatig;
want de 5 bloembladen zijn niet even groot. Het onderste
bloemblad loopt aan den benedenkant in eene gesloten buis
of eene zoogenaamde spoor uit. De geheele bloem is als het
ware op zijde gekeerd, zoodat de bloembladen ongeveer lood-
recht staan. Het voorkomen van kelk en bloemkroon is dus
nog al vreemd ; ook de meeldraden, 5 in getal, staan niet,
gelijk in zoovele bloemen, vrij, maar zijn als een koker
rondom den stamper met elkander verbonden. Neemt men de
bloembladen voorzichtig weg, dan ziet men aan twee naast