Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
zich zoo lang vergenoegen met dauw ; daarom groeien er in
droge zandgronden en duinen , ja in heete landen, waar het
bijna nooit regent, nog welige planten.
Het water, dat de planten te veel hebben, dampt ook we-
der door de bladen uit. Daar nu damp door koude verdikt
en weder water wordt, ziet men in den vroegen morgen dik-
wijls waterdroppels aan de oppervlakte en randen der bladen,
al heeft het ook niet gedauwd. Dat deze droppels werkelijk
zonder dauw kunnen ontstaan, heeft men bewezen, door eene
glasklok over eene plant te zetten, en de aarde daaronder
geheel met lood te bedekken; het vocht, dal zich nu aan de
bladen vertoonde, konde alleen uit de plant gekomen zijn,
en niet, gelijk de dauw, uit de onderste luchtlagen door af-
koeling, tengevolge van uitstraling der warmte zijn neerge-
slagen.
Drieërlei verrichting van de bladen hebben wij dus leeren
kennen; namelijk: in-en uitademing van lucht, opneming van
vocht en uitwaseming of verdamping.
Koolzuuri ontwikkehng daarvan ook uit krijt (koolzure kalk), waarop
azijn of verdund zwavelzuur is gegoten; zwaarte j doodelijke uitwerkselen
in de Hondsgrot en andere plaatsen. Zuurstof; verbinding met andere
lichamen, ook bij verbranding. Zuurstof kan ook verkregen worden uit
groene plantendeelen onder een omgekeerden glazen trechter, die met
frisch water gevuld, dicht gekurkt en aan den helderen zonneschijn bloot-
^^esteld is.
Verdamping. Door verdamping ontstaat koude; de planten worden
dan het meest afgekoeld, wanneer de hitte de verdamping vermeerdert.
Ontstaan van den dauw; het dauwt niet bij bewolkten hemel.
De ontleding van het koolzuur en ook van 't water, dat door de plan-
ten wordt opgenomen, is eene scheikundige ontbinding van stoffen,
waardoor warmte wordt gebonden en vrijgemaakt. Evenals in het dier«
lijke lichaam, kan dus ook bij de voeding der planten warmte worden
ontwikkeld. Waarneming heeft geleerd, dat in bloemen werkelijk eene
eigene warmte ontslaat, evenals bij kiemende zaden plaats heeft.