Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
(lieren; ook kan er geene verbranding in plaats hebben.
Daarom wordt het zoo benauwd in dicht gesloten kamers, waar
vele menschen bijeen zijn; de lucht wordt met de uitwasemin-
gen der menschen vervuld, en de hoeveelheid koolzuur neemt
aanmerkelijk toe, dat eerst hoofdpijn en andere ongemakken
veroorzaakt en later, bij meerdere hoeveelheid en in een
luchtdicht gesloten vertrek , doodelijk zou worden. Op deze
wijze moet langzamerhand de hoeveelheid zuurstof in de lucht
verminderen, en het leven van menschen en dieren benadeeld
worden; althans, zoo zoude men kunnen denken. De Heer
der natuur heeft echter door eene schoone inrichting gezorgd,
dat alles in wezen blijft, en de vrije lucht ons altijd evenzeer
voedt en verkwikt. De planten namelijk hebben koolstof tot
hare voeding noodig, omdat zij er voor zulk een groot ge-
deelte uit bestaan. Des daags nemen zij door de spleetope-
ningen of poriën der bladen koolzuur op, dat nu door de
werking van het zonnelicht weder in zijne oorspronkelijke dee-
len, zuurstof en koolstof, wordt gescheiden. De koolstof
blijft in de plant; de zuivere zuurstof wordt weder door de
I)laden uitgeademd. Des nachts ademen de bladen integen-
deel zuurstof in en koolzuur uit; maar de natuuronderzoekers
hebben toch door nauwkeurige proeven bevonden, dat de
planten over het geheel meer zuurstof uitademen dan opne-
men. Wij zien hieruit ook, waarom eene wandeling in de
vrije natuur op een helderen, vroolijken morgen, wanneer de
ontwikkeling der zuurstof in de bladen krachtig begint, zoo
aangenaam en opwekkend is.
Ook water wordt door de planten opgenomen.
Ieder weet, hoe noodig het water voor het leven der plan-
ten is. De regen dringt in de aarde, en het vocht, dat zich
daar bevindt, wordt door de wortels opgenomen. Maar het
water stijgt ook uit den voehtigen grond als damp op; die
waterdamp belet de uitwaseming der planten; wanneer het na
lange droogte een weinig regent, zijn aanstonds de planten
verfrischt, zonder dat het water nog tot den wortel is door-
gedrongen. Daarom kunnen ook in droge tijden de planten