Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ZI
ook, (lat plantendeelen, die in 't geheel niet aan het licht
zijn blootgesteld, de groene kleur missen, gelijk we zien aan
de Stengeldeelen en wortels in den grond, aan de spruiten
van aardappels in den kelder. De effene glanzige oppervlakte
van de bovenzijde, die zich somtijds voordoet, alsof zij ver-
nist ware, beveiligt de inwendige deelen van het blad tegen
de werking van te sterken zonneschijn. Tusschen de nerven
en aderen namelijk, die het blad door hare veerkracht uitge-
spreid houden, bevindt zich een fijn weefsel, dat zoowel aan
den onder- als bovenkant door eene opperhuid bedekt is, en
dat dient, om gewichtige stoffen tot voeding der plant op te
nemen en te bereiden. In de opperhuid van het ondervlak
vooral, dat minder gevaar loopt, om door zonnehitte te lij-
den , zijn vele duizenden , somtijds millioenen poriën of ope-
ningen , die luchtvormige stoffen opnemen en met een weinig
waterdamp ook weder afgeven, dus in- en uitademen.
Vooreerst dan het in- en uitademen van luchtvormige stoffen.
Wanneer men hout, dat eenigen tijd gebrand heeft, uit-
dooft, ziet men het veranderd in houtskool, eene stof, die
een voornaam deel van het hout uitmaakt. Bluscht men bran-
dend linnen uit, dat nit deelen van de Vlasplant bestaat, dan
verkrijgt men insgelijks koolstof. Deze koolstof is in alle
planten meer dan eenige andere vaste stof aanwezig; ook in
het lichaam van menschen en dieren.
Nu bestaat de dampkringslucht, die wij inademen, hoofdza-
kelijk uit twee luchtsoorten of gassen, nl. zuurstof en stik-
stof. De zuurstof is onmisbaar voor het leven van menschen
en dieren; zij bezit bovenal de eigenschap, om zieh met an-
dere stoffen tc vereenigen. Wanneer wij ademen, dringt de
zuurstof in onze longen en verbindt zich met oneindig fijne
deeltjes koolstof, die in het bloed aanwezig zijn en niet meer
voor het lichaam deugen. De vereenigde zuur- en koolstof,
die nu weder uitgeademd wordt, is eene nieuwe luchtvormige
stof, koolzuur of koolzuurgas genoemd, welke men ook op
andere wijze kan verkrijgen cn afzonderlijk verzamelen. Het
koolzuur is ongeschikt voor de ademhaling van menschen eu