Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
oprijst, wordt verdeeld in verscheidene kleinere bloemstelen, die
allen van cén punt uitgaan, gelijk de baleinen van een re-
genscherm. Men zegt daarom, dat de bloemen in een scherm
geplaatst zijn. Deze bloeiwijze of plaatsing der bloemen draagt
niet weinig bij, om ze een schoon voorkomen te geven. Aan
de bloem zien we een kelk, die uit één stuk bestaat, B
scherpe kanten heeft en boven in 5 punten of tanden uit-
loopt. Hij strekt zich het meest in de lengte uit, is overal
nagenoeg even wijd en dus luistormig. Is met een pennemes
de kelk verwijderd, zoo zien we duidelijk, dat de bloemkroon
insgelijks uit één blad of stuk bestaat. Het benedenste deel
is eene nauwe buis; het bovenste, de boord of zoom, is uitge-
spreid , zoodat de vorm van het geheel vergeleken kan worden
met eene trompet. De zoom is zoodanig ingesneden, dat er
6 gelijke slippen of lobben ontstaan, die elk weder eene klei-
nere insnijding hebben. Even als deze insnijdingen en slippen
volkomen regelmatig zijn, is het ook de teekening of afwisse-
ling van kleuren op de bloemkroon. In sommige streken van
ons vaderland, doch niet zeer algemeen, groeien Sleutelbloe-
men in het wild; deze zijn geel: die in de tuinen aangekweekt
worden, prijken met velerlei schakeeringen van kleur.
Na het opensnijden en wegnemen van de bloemkroon zien
we den stamper met een kogelrond vruchtbeginsel, een dun
lang stijltje en een kleinen ronden stempel. De meeldraden
vinden we in de buis der bloemkroon lager dan den stempel;
däär zitten ze ten getale van 5 zoo dicht aan de bloemkroon,
dat de helmdraadjes er geheel mede ineengegroeid zijn.
Aan de bladen der Sleutelbloem zien we een groot verschil
tusschen het boven- en ondervlak. De bovenzijde is donker-
der van kleur, meer effen en ecnigszins glanzig; de onderzijde
is van eene groote menigte haartjes voorzien. De donkergroene
kleur van de bovenzijde is een gevolg van de werking van
■"t zonnelicht, waartegen zij altijd is gekeerd; zoo weten wij