Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
iSleutelbloeni {Primula veris).
Wie kent niet deze eerstelinge der lente, welke overeen-
komstig haren naam de rij der meest algemeene bloemgewassen
in onze tuinen opent? Wij plukken een bloemsteel zoo laag
mogelijk af, benevens een paar bladen.
De eigenlijke stengel dezer plant is zóó kort, en de bladen
zitten daaraan zóó dicht op elkander gedrongen, dat deze
schijnbaar uit den wortel ontspruiten; zij worden daarom wor-
telbladen genoemd en vormen te zamen eene zoogenaamde
bladroset, dewijl op den stengel de afstand tusschen de op
elkander volgende bladen uiterst gering is.
De bladen loopen langzamerhand in den steel uit, zoodat
men eigenlijk niet bepaald kan aanwijzen, waar deze eindigt,
gelijk zulks bij het Speenkruid kan plaats hebben. Door het
midden van het blad loopt eene hoofdnerf, die men als het
verlengde van den steel kan beschouwen; rechts en links daar-
van gaan zijnerven en kleine aderen uit. Het blad is dus
netwijs geaderd. Tusschen de aderen is de vlakte van het
blad naar boven bol, waardoor het zich als gerimpeld voordoet.
De vorm van den omtrek der bladen is langwerpig rond; de
rand vertoont bijna geene insnijdingen.
Den langwerpig ronden vorm vindt men bij vele bladen;
minder algemeen is de cirkelronde, die soms in den ruitvor-
migen overgaat. Vijf langwerpig ronde vormen moeten wij
tot betere aanduiding van de planten onderscheiden. De
eironde bladen zijn naar den voet breeder dan in het midden
en komen met de overlangsche doorsnede van een ei overeen;
de omgekeerd-eironde zijn van denzelfden vorm, doch hebben
de grootste breedte naar den top; elliptische of ovale zijn onge-
veer 2 maal zoo lang als breed en hebben de grootste
breedte in 't midden; langwerpige zijn ten minste Smaal zoo
lang als breed en stomp of rond aan voet en top; lancet-
vormige zijn ook Smaal zoo lang als breed, doch loopen aan
de beide einden spits toe.
De vrij lange en dikke bloemsteel, die uit de bladroset