Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
als eene belooning voor de aangeboden spijze, in eene andere
bloem weder achterlaat, wanneer zij bij het binnentreden den
stempel aanra.ikt.
Ook daar, waar meeldraden en stampers in dezelfde bloem
voorkomen, zijn de insecten werkzaam, om de bestuiving van
den stempel te bevorderen. De kever, die in de Roos zijn
maal gehouden heeft en in het aangename verblijf nog eenigen
tijd tusschen de meeldraden rust, moet, wanneer hij zijne
vleugels wil uitslaan, om verder te vliegen, wel tegen de
helmknopjes stooten en zóó iets van het stuifmeel op de stam-
per» doen vallen. Onvermoeide natuuronderzoekers hebben
zich met eigen oog van soortgelijke gebeurtenissen in het plan-
tenleven overtuigd. Een van hen, Speengel genaamd,
wachtte uren lang bij eene bloem op de komst van een in-
sect en bevond door middel van zijn vergrootglas, dat tel-
kens na het vertrek van den gevleugelden gast eenige korreltjes
stuifmeel op den stempel waren overgebracht.
Bij sommige planten heeft men opgemerkt, dat zij door
eene eigene beweging harer deelen de hulp van buiten kunnen
ontberen. In eene bloem van de Wijnruit (Kuta graveolens),
een heestertje, dat in vele tuinen voorkomt, dewijl zijne bla-
den worden aangewend bij de zoogenaamde stuipen van kleine
kinderen, liggen de meeldraden waterpas uitgestrekt op de wijd
geopende bloemkroon. Bleven ze in dien stand , dan zoude
het stuifmeel bezwaarlijk te recht komen ; maar is de tijd gena-
derd , dat de helmknopjes zich zullen openen, dan richten de
meeldraden zich beurtelings een voor een op, sluiten zich aan
den stamper, laten eenige korrels op den stempel vallen en
leggen zich dan weder in hunne vorige houding.
Het Speenkruid bloeit in een tijd, dis wel het begin der lente uit-
maakt, maar in ons land nog vele koude dagen geeft, vooral, wanneer —
zooals dikwijls plaats heeft — do wind uit het noorden waait. Oorzaak
van de koude, door noordelijke winden aangebracht. Oorzaak van dc
verschillende winden door dc ongelijke vernarming der aarde en dc as-
wenteling.