Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
kennen ; want in deze bloemen bevinden zich niet eens de
voornaamste deelen bij elkander, die tot het voortbrengen der
vrucht noodig zijn. Bij de Eiken vindt men namelijk op
denzelfden boom bloemen met enkel meeldraden, en ook bloe-
men , die niets dan stampers bezitten. En toch dragen de
Eiken, zooals bekend is, gewoonlijk overvloedig vrucht.
Het stuifmeel moet dus uit de eene bloem op den stamper
van eene andere geraken en een veel grooteren weg afleggen
dan in de bloemen van het Speenkruid of de Lelie. Nog
moeilijker wordt de reis van de stuifmeelkorrels naar een
stamper van dezelfde soort, wanneer, gelijk bij de Wilgen
plaats heeft, de eene boom niets dan bloemen met meeldraden,
en de andere enkel bloemen met stampers voortbrengt. Maar
de Bouwmeester, die het aldus verordende, heeft ook gezorgd,
dat al deze planten evenzeer aan hare bestemming kunnen
voldoen. Waar stampers en meeldraden ver van elkander
verwijderd zijn, is het stuifmeel zoo overvloedig, dat het
lentekoeltje dikwijls geheele wolkjes, niet zelden over een
aanmerkelijken afstand , van boom tot boom, van het eene
bosschage tot het andere voert. Ook nog andere boden dan
de wind zijn in dienst der natuur aangesteld, om te zorgen,
dat het stuifmeel overgebracht worde.
Het is den kinderen bekend, dat sommige bloemen een
zoet vocht bevatten, waarom zij dikwijls die van witte Doo-
venetel , Klaver en andere planten afplukken en aan het
benedeneind van de bloemkroon zuigen. Deze suikerachtige
stof is het voedsel van een groot aantal insecten ; de bijen
bereiden er den honig van. De plaatsen, waar het zich ver-
zamelt, in het algemeen lionigbakjes genoemd, bevinden zich
nu eens in den kelk of aan den voet der bloembladen, dan
weder aan de meeldraden of aan het vruchtbeginsel, maar
altijd in het benedenste deel der bloem. Het Speenkruid heeft
ze als schubjes aan den voet der bloembladen. Komt nu de
bij hare honigbronnen opzoeken, dan kan zij zulks niet, zon-
der met haar borstelig lichaam langs de geopende helmknop-
jes te strijken en zich met eenig stuifmeel tc beladen, dat zij,