Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmn
21
knolletjes van liet Speenkruid alle in den grond blijven , be-
hoeft het ons niet te verwonderen, dat wij deze plantjes dik-
wijls zoo dicht op elkander gedrongen vinden. Bovendien
dragen welige plantjes van deze soort ook nog zeer kleine
knollen in do oMs der bladen, d. i. in de hoeken , die de
bovenkanten der bloemstelen met den stengel maken. Deze
knollen gelijken wel eenigszins op gezwollen graankorrels,
vallen na den bloeitijd af en kunnen ook jonge planten
voortbrengen.
De bladen hebben een bladsteel, die liet eigenlijke blad of
de bladschijf aan den stengel verbindt; deze bladsteel heeft
over zijne geheele lengte eene sleuf en loopt dieht aan den
stengel in eene soort van scheede uit. Wij vinden hier geen
evenwijdige bladnerven zooals bij het Sneeuwklokje, maar
eenige hoofduerven, die bij den steel beginnen, zich naar ver-
schillende kanten uitstrekken en in kleinere nerven of aderen
uitloopen. Alle bladen, die nerven hebben met grootere en
kleinere takken , zullen wij netwijs-geaderde of bladen met eeu
adernet noemen. Nemen wc nu het netwijs-geaderde blad van
een Rozestruik ter hand, dan zien we daarin ééne hoofdnerf,
die over de lengte van het blad loopt, met verscheidene
zijtakken. Zoodanige bladen zijn er vele, en om ze te onder-
scheiden, noemt men bladen als die van het Speenkruid hand-
vormig geaderd, dewijl hier de hoofdnerven naar verschillende
kanten uitgaan, gelijk de uitgespreide vingers aan de hand;
bij de roos zijn de hoofdnerven gevind.
De vorm van het blad is niet zeer regelmatig; over het
geheel is het roudachtig; de rand is met ongelijke, flauwe
bochten voorzien. Op zoodanige kleine insnijdingen aau den
rand der bladen' moeten we nauwkeurig letten , ten eiude de
planten ook daardoor van elkander te kunnen onderscheiden.
Een blad is gezaagd, wanneer de uitstekende deelen of tanden
schuin gericht en ongelijkbeenig zijn als de tanden van eene
zaag; cn golvend ingesneden, wanneer de tandenen inhammen
beide rond zijn ; gekartelde bladeu hebben ronde tanden en
scherpe inhammen, getande daarentegen scherpe tanden, recht