Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
speld de lielmknopjes eener goed ontwikkelde bloem in be-
weging te brengen, om deze korreltjes of het stuifmeel in
gele wolkjes te zien verschijnen. Plukken wij ook de meel-
draden af, dan blijft het binnenste deel der bloem over,
stamper genoemd , dat zich vertoont als een dunne draad of
spits op een dikker langrond lichaam, welk laatste onder het
bloemdek en bij vele bloemen vrij in het midden der bloem
is geplaatst.
Er is zeker geene bloem , die de kinderen , zonder haar te
zien , zich duidelijker kunnen voorstellen, en welker meeldra-
den en stamper meer in het oog vallen, dan de gewone
groote oranjekleurige Lelie. Ook de Tulp, die, binnenskamers
aangekweekt, reeds vroeg in 't voorjaar bloeit, levert een
duidelijk beeld van de verschillende deelen der bloem. Zij
kan aan de klasse tot onmiddellijke aanschouwing worden
voorgesteld.
Het stuifmeel, dat uit de openingen van de helmknopjes
der Lelie te voorschijn komt, heeft hun de vingers wel eens
geel gekleurd, en er zijn zeker weinigen, die niet weten,
dat het boveneind des stampers kleverig is. Dit laatste wordt
veroorzaakt door eene vloeistof, die daar ter plaatse ontstaat.
Het deel van den stamper, waarop dit geschiedt, en dat bree-
der is dan het midden van het lichaam, heet stempel. Op den
stempel volgt naar beneden een lang dun deel, dat stijl of
stijltje genoemd wordt en weder uitloopt in een dikker deel, het
vruchtbeginsel (eierstok). Bij de Tulp merkt men geen stijltje
op, daar rusten de drie stempels onmiddellijk op den eierstok.
Vele stampers hebben een vorm, welke met dien der Lelie
groote overeenkomst heeft; bij het Sneeuwklokje ziet men ook
duidelijk stijltje en vruchtbeginsel, terwijl de stempel door
zijne geringe grootte niet in 't oog valt. Deze onaanzienlijke
voorwerpen, meeldraden en stampers, zijn de voornaamste be-
standdeelen der bloem; want zij zijn volstrekt noodig tot het
voortbrengen van de vrucht; en de bloem heeft voor de plant