Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
De hladm van een enkel plantje zijn weinig in getal en
niet, gelijk zoo vele andere , door middel van een bladsteel
aan den stengel gehecht. De voet van het blad, of he deel,
dat met den stengel is verbonden, loopt in eene dunne acheede
uit, die den stengel omgeeft. Het deel van het blad, dat
tegenover den voet staal, is de punt of top. De bladen strek-
ken zich vooral in de lengte uit en zijn overal nagenoeg even
breed; wij noemen ze daarom lijnvormig. De randen des blads
zijn gaaf, d. i. zij hebben geene inhammen of insnijdingen.
Houdt men de bladen tegen het licht, dan ziet men er dui-
delijk strepen in, die van den voet tot aan den top nagenoeg
evenwijdig loopen; dat zijn de nerven of aderen, en alle bla-
den , waarin de aderen op deze wijze loopen, noemt men
bladen met evenwijdige aderen; alle grassoorten hebben zulke
bladen met evenwijdige aderen. In andere bladen verdeelt
zich de hoofdader in verschillende zijtakken, die telkens door
weder fijnere adertjes met elkander verbonden zijn. Al die
bladaderen vormen dan met elkander een aderennet, als het
geraamte van het blad, dat den grondslag van den vorm er
van uitmaakt.
De stengel heeft geen takken, gaat recht omhoog, is rond
en eindigt in eene bloemscheede, waarin de bloemknop vóór
den bloeitijd veilig besloten was. Elke stengel draagt bij de
Sneeuwklokjes slechts ééne bloem.
De lloem hangt als een klokje aan een fijn draadje , het
bloemsteeltje. Haar schoonste en meest in 't oog vallende deel
is het hloemdek, bestaande uil 6 bloemdek-bladen , die eigen-
lijk in twee kransen staan. De drie buitenste bloembladen
zijn helder wit en tweemaal zoo lang als de drie binnenste ;
deze laatste zijn fraai groen geteekend en aan den top uitge-
sneden. Zijn de bloembladen weggenomen, dan zien we een
krans van 6 zoogenaamde meeldraden, die weder bestaan uit
een dun draadvormig deel, helmdraad geheeten, en uit een
daarop geplaatst geel gekleurd zakje of helmknopje. Hoe klein
dit helmknopje ook zij , het bevat toch eene groote menigte
kleine korrels, en men behoeft slechts met de punt eener