Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
planten bij de liand te hebben ; doch ook in de steden is
zulks niet onmogelijk. Heeft de onderwijzer zelf cenen tuin,
dan is er overvloedig gelegenheid tot het verkrijgen niet alleen
van gekweekte gewassen, maar ook van in 't wild groei-
ende, die als onkruid of tusschen het gras opslaan; bezit hij
dat voorrecht niet, dan zullen de kinderen, wier ouders een
tuin hebben , zich gaarne belasten met het bezorgen van eenige
soorten, die men denkt noodig te hebben. Menig gewas kan
ook in een pot of bak gekweekt worden. Waar geene veld-
vruchten in de nabijheid zijn , vindt men wel een ambtgenoot
in de bouwstreek, die welwillend genoeg is, om van de ver-
schillende graansoorten eenige halmen te verzamelen en over
te zenden ; in 't kort, de benoodigde hulpmiddelen zijn zoo
algemeen en zóó gemakkelijk aan te schaffen , dat de onder-
wijzer, indien hij het wil, ook in de grootste steden daaraan
geen gebrek zal hebben. Mocht misschien het Sneeuwklokje
ergens geheel ontbreken , men zou dan ook met het Speen-
kruid kunnen beginnen, mits men zorg drage, dat die bij-
zonderheden , welke bij het eerste plantje opgemerkt zijn, ook
hier zooveel mogelijk in 't oog gevat worden.
Is eenmaal de benaming voor eene zaak gegeven , dan is
het niet noodig, naderhand telkens, als zij gebruikt wordt,
op hare beteekenis terug te komen ; maar nu en dan mag
men haar toch tot herhaling en bij vergelijking weder verkla-
ren. Weten de leerlingen b, v. wat evemcijdig en netwijs ge*
aderde bladen zijn, dan kan men zulks voor het vervolg als
bekend vooronderstellen; doch wanneer zij later eenig blad als
evenwijdig geaderd aanduiden, vrage men hun eens, waarom
zij het zoo noemen, en waarin het zich van een blad met een
aderennet onderscheidt.
Vele planten, waarvan de mensch een nuttig gebruik
maakt, geven aanleiding tot het bespreken van technologische
onderwerpen, welke men naar plaatselijke omstandigheden
en de vatbaarheid der leerlingen met ongelijke uitvoerig-
heid kan vooratellen; wat er van voorkomt in deze Iland-r
leiding, is wellicht voor de meeste lagere scholen voldoende»