Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
zij op betrekkelijk grooten afstand, vooral wanneer het voor-
werp tegen het licht wordt gehouden, vormen en uitgebreid-
lieden met eene nauwkeurigheid, die men niet durfde ver-
wachten. Wanneer de eerste kennismaking met de plant heeft
plaats gehad, zijn de kinderen bovendien in de gelegenheid,
om voor en na den schooltijd het voorwerp op hun gemak
te beschouwen; ja , in menige school zou men het zoodanig
kunnen inrichten, dat van vele planten elk kind onder de les
een exemplaar in de hand heeft. Om het aanschouwingsver-
mogen te hulp te komen, is het goed, om van sommige plan-
tendeelen met enkele trekken eene vergroote afbeelding op het
bord te maken , zooals ik door eenige figuren heb aangewe-
zen, die niet moeten dienen, om de aanschouwing der voor-
werpen zeiven te vervangen, maar om te toonen, wat men aan
de plant vooral in het oog moet vatten.
In April wordt het aantal bloeiende planten, die algemeen
zijn, reeds grooter, en de kinderen, die weten, dat zij den
onderwijzer er genoegen mede doen, betoonen gewoonlijk den
meesten ijver, om ze op te zoeken en mede te brengen. Dik-
wijls zag ik, hoe het vinden van de eerste bloem eener zekere
soort, door de jeugdige natuuronderzoekers als eene zaak van
het hoogste gewicht beschouwd werd, die hun even na aan
het hart ging als de eerste hoepels en knikkers; ja, dat kin-
deren , bij wie ik omtrent de meeste vakken van onderricht
niet dan zeer flauwe belangstelling had bespeurd, zich op-
merkzaam en vol leven betoonden tegenover de liefelijke voort-
brengselen \an het plantenrijk*). Dit bracht mij op het denk-
beeld, om de plantenbeschouwing in nader verband met andere
deelen van het onderwijs te brengen, ten einde zoodoende den
leerlust en de vlijt te prikkelen. Onmiddellijk na het bespreken
eener plant, of ook wel eenige dagen later, stelde ik een
*) Ook bij het ondei'wijs in de vormleer merkte ik meermalen zulk
eene niet verwachte deelneming. Misschien eene waarschuwing, om zich
bij elk leervak toch zoo weinig mogelijk van de onmiddellijke aanschon-
\vin£ï tc verwijderen.