Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
Boterbloem, Koolzaad, Hanepoot, Erwt, Kogge, Aardappel,
Linde, Deiineboom. Wil men wegens plaatselijke omstandig-
heden andere planten behandelen, dan ik gedaan heb, zulks
kan gemakkelijk gesehieden, dewijl de gegevene schetsen den
weg, dien men steeds te volgen heeft, genoegzaam aanwijzen.
Wanneer in Maart het bloeiende Sneeuwklokje den aftocht
des winters aankondigt, wordt de aandacht der kinderen op
dit plantje gevestigd, en zeker is er altoos wel één onder
hen, die op verzoek des onderwijzers een exemplaar mede-
brengt, dat nu het onderwerp eener eerste les uitmaakt. Aan-
schouwing staat op den voorgrond; in de orde , zooals hier-
achter bij de behandeling van het Sneeuwklokje is aangeduid,
worden de bijzondere deelen in liet oog gevat en benoemd,
en de kenmerken door de kinderen in goeden samenhang op-
gegeven. Uit aanschouwen wordt geleid en uitgelokt door
vragen en aanwijzen; de benamingen worden aan het geheugen
toevertrouwd als vaste termen , die wel eigenaardig gekozen
en daardoor licht te onthouden zijn , maar die toch ook in de
kruidkunde eene bepaalde beteekenis hebben en de beschrijving
gemakkelijker maken. Aan deze eerste beschouwing knoopt
de onderwijzer de mededeeling van de gewichtige bestemming
der bloem, waardoor de belangstelling in al wat bloem heet,
wordt opgewekt, en de leerlingen er toe geleid worden, om
nauwkeurig acht te geven op meeldraden en stampers, die
zij vroeger voorbij zagen» Indien de onderwijzer er den tijd
voor kan vinden , zoude het goed zijn, om zooveel mogelijk
de voornaamste verschijnselen , bij het natuurkundig of phy-
sisch onderwijs besproken, met het leven der planten in ver-
band te brengen, gelijk ik hier en daar door eenige punten,
met kleinere letter gedrukt, heb aangewezen.
Vooral diene men te zorgen , dat de leerlingen goed aan-
schouwen en (lus ook juist zien. Daartoe plaatse men de
aldeeling, tot welke men spreekt, zoo dicht mogelijk bij zich,
en brcnge de ])lant, telkens wainieer er sprake is van iets,
dat gezien kan worden , nader onder Imune oogen. Zijn de
kinderen eenmaal aan planten-beschouwiiig gewoon , dan zien