Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
3. Stengel (halm) of stam. Deze is vertakt of niet ver-
deeld ; rechtopgaand, over den grond kruipend, of eerst lig-
gend en dan opgericht; soms klimmend of slingerend.
Verder: in duidelijke leden verdeeld met knoopen; van
binnen hol of vast; uitwendig rond, kantig, gesleufd, glad,
berijpt, behaard, stekelig, gedoomd.
De gesteldheid van stengel of stam wijst aan, of de plant
onder de kruiden, heesters of boomen behoort; bij de laatste
komen schors en bast in aanmerking.
4. Bladen: Wortelbladen, stengelbladen, bladroset.
De plaatsing der bladeu is : in kransen , tegenovergesteld
(dikwijls kruiswijs) of verspreid (in spiralen).
Zij zijn met of zonder steel aan den stengel gehecht, soms
met bladscheeden of stengelomvattend.
De bladen zijn samengesteld of enkelvoudig.
De samengestelde zijn handvormig of gevind; in het eerste
geval: drietallig, zeventallig enz.; iu het tweede geval: enkel-
voudig- of dubbel-gevind; soms afgebroken-gevind.
Bij de enkelvoudige bladen en blaadjes merkt men op, dat
zij evenwijdig geaderd of met een adernet voorzien zijn; iu
't laatste geval: met ééne hoofdnerf of handvormig-geaderd ;
verder de kleur van onder- en bovenvlak. De bladvlakte is
glanzig, dof, effen, behaard, ruw, scherp, gerimpeld of
golvend.
De vorm is: cirkelrond, ruitvormig, eirond, omgekeerd-
eirond, elliptisch (ovaal), langwerpig , lancetvormig , lijnvor-
mig, lintvormig, naaldvormig, hartvormig, omgekeerd-hart-
vormig, niervormig, pijlvormig, spiesvormig.
De rand is gaaf of ingesneden.
De niet-diep ingesneden rand is gezaagd , getand, gekar-
teld , golvend- of hoekig-ingesneden.
De diep ingesneden bladen zijn: handlobbig, handspletig
of handdeelig , indien zij handvormig geaderd zijn , en vin-
lobbig, vinspletig of vindeelig, wanneer zij ééne hoofdnerf
hebben. Soms ook: liervormig en schaafswijs-ingesneden.
De bladnerven ziju overgegaan in klawieren of ranken.