Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
Hoc men de aardbeziën en frambozen moet beschouwen,
is reeds besproicen (bl. 52).
Aanm. "VVaar de omstandigheden het wenschelijk en
mogelijk maken , geeft de beschouwing van vruchten en
zaden eene ongezochte gelegenheid aan de hand, om gun-
stig te werken op de beoefening van land- en vooral van
tuinbouw , al is het ook slechts door het leeren kennen
en mededeelen van erwten, boonen of kleine zaden. Voor
het overige is de wijze van ontkieming en wat daarmede
in verband staat beter geschikt, om het begin van een
volgenden cursus uit te maken, waarin de verschillende
verschijnselen van het plantenleven, die nu meer op
zich zelve zijn in 't oog gevat — gelijk zij bij deze en
gene plant duidelijk te voorschijn treden — met elkan-
der tot een welgeordend geheel worden vereenigd.

AATsTHA-NaSEL.
De volgende algemeene schets bevat datgene, wat bij de
beschouwing der zichtbaar bloeiende planten in aanmerking
komt, en waaraan men voor de eene of andere plant de
punten kan ontleenen, die den weg aanwijzen, welke bij eene
mondelinge behandeling of eene beschrijving op de lei is te
volgen.
1. Naam; groeiplaats; tijd van ontwikkeling en bloei.
2. Onderaardsche deelen: wortels, bollen, knollen, wor-
telstok.