Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
De kleine roode vrucht van den Haagdoorn, met haar meel-
achtig vruchtvleeseh, en de mispelen zijn appelvruchten, wier
klokhuis steenhard geworden is.
Wat hesien zijn , is niemand onbekend. In de aal- en
kruisbessen zijn verscheidene zaden aanwezig, die door eene
weeke, vleezige of geleiachtige stof omgeven zijn. Soortge-
lijke vruchten vindt men ook bij de Vlier, de zwarte Nacht-
schade , het Bitterzoet enz. Ook de groote, groene vrucht der
Aardappelplant is eene bes.
De korrels, die wij in het dagelijksch leven tarwe, rogge,
haver, mais enz. noemen, zijn geen zaden, maar geheele
vruchten, die uit omhulsel en zaad bestaan. Het omhulsel
kan men er echter niet afnemen , zonder het zaad te bescha-
digen. Daar deze soort van vruchten aan de planten eigen is,
die tot de familie der Grassen behooren, noemt men ze gras-
of graanvrucld.
Bij de Boterbloem vinden we eene verzameling van kleine
vruchten, die even als de graanvrucht niet openspringen en
ééne zaadkorrel bevatten ; het bekleedsel is echter niet met
het zaad ineengegroeid. Zoodanige dopvruclden ontmoeten we
ook bij de familie der Samengestelden.
De katjes der Wilgen en Populieren, voor zooverre zij
namelijk stampers dragen, gaan over in eene menigte kleine
vruchten, die openspringen en verscheidene wollige zaden be-
vatten. De Populieren strooien soms hunne zaden in Augustus
of daaromtrent zoo overvloedig uit, dat de grond met vlokjes
wol schijnt bedekt te zijn.
De vruchten van Dennen en Sparren, pijnappels of vrucht-
hegels genoemd, zijn eene vereeniging van vele vruchten, die
een eigenlijk omhulsel missen. De schubben dragen de zaad-
korrels , die zij wel beschermen, maar niet insluiten.
Het buitenste, ronde deel van den rozenhottel of de vrucht
der Roos, behoort eigenlijk niet lot de vrucht, daar het niets
anders is dan de ontwikkelde urnvormige kelk. De vruchtjes,
die uit de stampertjes zijn voortgekomen, zitten daar binnen
en zijn dopvruchten.