Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ü
scliijnseleii cn voorwerpen der natuur. Zij , die zich ooit met
de beoefening der kruidkunde hebben bezig gehouden, achtten
het een voorrecht, dit te kunnen doen, en rekenden de uren,
hieraan gewijd , onder de schoonste van hun leven; linneus
noemde haar de beminnelijkste aller wetenschappen , en ieder-
een , die ook maar weinige treden op haar gebied heeft ge-
zet, zal de waarheid erkennen van het gezegde, dat de mensch,
die vreemdeling blijft in het rijk der planten , een groot deel
levensgenot ontbeert. Wel verheugt de onkundige zich in de
bloeiende boomen en sierlijke bloemen van uitheemsche ge-
wassen ; doch hem treft alleen het schitterende, voordeelige
en lichamelijk-aangename; de bloem, die voor zijn voet bloeit,
ziet hij dikwijls niet eens aan; de meeste schoonheden worden
niet door hem opgemerkt, en doorgaans vermoedt hij niets
van de eenheid in die duizenderlei vormen, van de doelmatige
en verwonderlijke werking ook der geringste organen.
Neemt men nu nog in aanmerking de nauwe betrekking,
waarin de kennis der planten staat tot land- en tuinbouw ,
tot de bedrijven des maatschappelijken levens, tot onze voe-
ding en dekking, verkwikking en gezondheidstoestand, — zoo
is de bewering zeker niet ongegrond , dat, nu natuurkennis
als leervak is opgenomen, de kruidkunde niet minder dan de
physica haren schat moet beschikbaar stellen voor het volks-
onderwijs. Geschiedt dit, men zal ook minder te klagen
iiebben over woeste bedrijven der jeugd in de vrije natuur;
onze jongens vinden daar buiten iets beters tc doen, dan vo-
gelnestjes uithalen, kikvorschen vangen of boomen vernielen.
De nalmr leert men alleen hennen uit de iiaiuur; de planten
door aanschouwing van planten. Leesboeken over natuur-
kuiidige onderwerpen zijn in zooverre tc gebruiken, als zij ,
wat langs aanscliouwelijken weg geleerd is , herhalen cn
daarbij mededeelen , wat niet door aanschouwing kan verkrc-