Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
Zoodanige vruchten zijn vleugelvruchlen. Tot deze soort be-
iiooren ook de platte, ronde vruchtjes van den Olm of IJp ;
in het midden zit eene zaadkorrel (die dikwijls mislukt), ter-
wijl het grootste deel een dunne vleugel is. Ue vleugelvrucht
van den Esch is zeer langwerpig, bevat ééne zaadkorrel en
loopt in een spitsen vleugel uit. Bij deze drie soorten van
boomen is eigenlijk de zaadkorrel iu een kleiner vruchtbe-
kleedsel bevat, waarvan de vleugel het aanhangsel uitmaakt.
De Eik, Hazelnoot en Beuk dragen vruchten met harde
bekleedselen , die niet openspringen en slechts ééne zaadkorrel
bevatten; zij heeten noten. De hazelnoot is bijna geheel om-
geven door een biadachtig deel, dnt eerst tot de bloem be-
hoorde en zich met de vrucht heeft ontwikkeld. Even zoo is
de eikel voor een deel omsloten door een hard napje of
dopje , dat insgelijks van de bloem afkomstig is , terwijl de
beuknootjes ten getale van 2 of 3 in een lederachtig omhulsel
zitten, 'twelk denzelfden oorsprong lieeft. Dat de beuknootjes
de eigenlijke vrucht uitmaken , ziet men daaraan, dat in het
glanzige hulsel weder eene zaadkorrel zit.
De groote noten , walnoten of okkernoten , kunnen minder
geschikt den naam van noten dragen, daar zij meer overeen-
komen met de perziken , abrikozen, pruimen en kersen, die
als üeenvrticlilen bekend zijn. De steenvruchten bestaan uit
eene dunne opperhuid, een vleezig, sappig deel en eene steen-
harde kern, die de eigenlijke zaadkorrel bevat. Ook de noot
bezit zulk een vleezig deel , dat echter niet eetbaar is ; de
houtachtige notendoppen komen overeen met de harde schaal
van eene pruimenpit.
Appels en peren, te zamen ook appeloruchleu genoemd,
bezitten een eetbaar vruchtvleesch en daar binnen een zooge-
naamd klokhuis , dat uit 5 hokjes met perkementachtige wan-
den bestaat, die de pitten of zaden insluiten. Dit klokhuis
is eigenlijk de vrucht, die uit het vruchtbeginsel ontstaan is;
het vruchtvleesch is afkomstig van den kelk , die met het
vruchtbeginsel was samengegroeid. Boven op de appelvrucht
ziet men nog overblijfselen van de verdroogde kelkslippen.