Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
De vruelit van liet Koolzaad komt uitwendig veel met die
der peul overeen. Het onderscheid wordt echter duidelijk,
wanneer we eene plant met rijpe, gedroogde vruchten be-
schouwen. Het kost weinig moeite, de vrucht te doen
openspringen ; wij merken daarbij op , dat hier ook 3 klep-
pen aanwezig zijn, die zich bij den steel van elkander begin-
nen te scheiden en vooreerst nog aan het boveneind vereenigd
blijven. Bij dit openspringen blijft er op den steel een dun
tusschenschot staan, waaraan de zaden gehecht zijn, maar
dat zij nu ook gemakkelijk loslaten. Zoodanige vrucht noemt
men hauw; is zij even lang als breed, of breidt zij zich meer
in de breedte dan in de lengte uit, zoo wordt zij hauwtje
geheeten. Hauwen en hauwtjes worden voornamelijk bij de
Kruisbloemigen gevonden ; de vruchten van de Eadijs vallen
echter in dwarse stukjes uit elkander.
De vrucht der Papavers of de zoogenaamde slaapbollen
vertoonen, wanneer men ze dwars doorsnijdt, verscheidene
tusschenschotten (zaadlijsten), welke zich van den omtrek niet
geheel tot het midden uitstrekken, en aan welke de menig-
vuldige zaden gehecht zijn. De vruchten openen zich met
gaatjes (poriën), die dicht bij het schild ontstaan, dat de
vrucht kroont. Wij hebben hier een voorbeeld van de doos-
vrucht , welken naam men geeft aan alle vruchten, die een
droog bekleedsel hebben en door gaatjes of met kleppen open-
springen. De wilde Kastanje heeft eene stekelige doosvrucht,
die eigenlijk uit 3 hokjes bestaat, welke ieder 2 zaadkorrels
kunnen bevatten , maar waarvan 3 hokjes zich dikwijls niet
ontwikkelen. De doosvrucht van het Vlas heeft 5 hokjes,
ieder met 2 zaden ; tusschen de zaden van elk hokje vindt
men nog valsche tusschenschotten.
De vrucht van den Ahorn bestaat uit 3 deelen, die in
rijpen toestand zich van elkander scheiden, doch op zich zeiven
toch gesloten blijven. De vrucht wordt daarom eene splil-
vrucht genoemd , evenals die van de Malva en van de Lip-
bloemigen. Elk deel bevat in het eene eind eene zaadkorrel
en loopt naar het andere eind in een dunnen vleugel uit.