Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
voorkomen, bevatten de zaadjes en vertegenwoordigen dus de
vrucht. Andere planten, die tot deze familie gerekend wor-
den , hebben eene soort van kraakbeenachtigen stengel; som-
mige doen zich voor als kleine bekers of trechters. Zelfs op
de hoogste bergen en rotsen komen zij voor en trotseeren
dadr, gelijk ook in de poollanden, de hevigste koude. Op
het harde gesteente van den kalen bergtop ontwikkelen zich
de zaden dezer planten, welke ook in de grootste droogte
niet sterven en zich langzamerhand naar alle zijden uitbreiden.
Na verscheidene jaren begint de plant in het midden te ster-
ven, waardoor eene geringe hoeveelheid aarde ontstaat, waarin
weder zaden van andere Korstmossen ontkiemen. Deze van-
gen het stof op, dat de wind medevosrt, gaan zeiven ook
weder tot aarde over en werken zoo mede, om eene plek te
vormen, waarin Blad mossen kunnen groeien. Nu komen er,
wanneer het klimaat niet al te ongunstig is, ook Grassoorten
en andere meer volkomen planten bij, die voor geiten of
schapen voedsel opleveren, — en zoo wordt de eertijds woeste
en onherbergzame streek geschikt tot verblijfplaats of althans
tot een winstgevendeu grond voor menschen.
Het IJslandach Mos, dat men in de apotheek kan verkrijgen,
is een voorbeeld van Korstmossen met een stengelvormig
loof; de andere mossen hebben een bladachtig of een korst-
vormig loof.
Sommige Korstmossen bevatten verfstoffen, waaronder lak-
moes; andere dienen als geneesmiddelen; vele verschaffen in
het hooge noorden voedsel aan dieren (Eendiermos), en in tijd
van nood aan menschen. Het Rendiermos is een nog duide-
lijker voorbeeld van een stengelvormig Korstmos; het komt
algemeen in de zandvlakten en duinen van ons Vader-
land voor.
10