Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Ell merk iiu op, lioo door deze eenvoudige plantjes groote
dingen in de natuur tot stand gebracht worden. De onderste
Stengeldeelen sterven jaarlijks af en gaan over in eene laag
van zwartachtigen veengrond, die langzamerhand eene aan-
zienlijke dikte bereikt, en waarop het Mos zich telkens weder
met groene topjes verheft. Zelfs aan boomen en op daken
is deze aardlaag te zien , wanneer men het Mos afplukt. Zulk
een geringen oorsprong hebben onze gewichtige hooge veenen ,
die een schat van brandstof bevatten en duizenden menschen
brood verschaffen.
Nog meer. Op de bergen groeien de Mossen nog daar,
waar zells geen Naaldboomen of struiken meer voort willen,
liet meeste voedsel nemen zij door hunne bladen uit de lucht
op; bovenal zuigen zij water en waterdampen in. Zoo komt
het dan , dat de hooge toppen , die met Mos bedekt zijn,
zoo goed als de bosschen, de vochtige nevels aantrekken,
welke weder in water overgaan en de bronnen voeden, waar-
uit talrijke beekjes naar beneden vloeien.
Eindelijk dienen de Bladmossen tot bedekking van teedere
wortels en zaden van andere planten gedurende het koude
jaargetijde ; zij beschutten ontkiemende plantjes tegen te sterke
zonnehitte en verschaffen aan vele grootere en kleinere dieren
ligplaatsen, nesten en toevluchtsoorden.
I»e Hor8tiuo»<Hen (LichenesJ.
Deze familie bestaat uit nog onvolkomener planten dan de
voorgaande , daar wij hier geen eigenlijke stengels eu bladen
opmerken. Algemeen bekend zijn die platte , blad- of poe-
dcraehtigc korsten op boomstammen en steenen , nu eens
grauw- of blauwachtig groen, dan weder geel of roodachtig
gekleurd. Zulk eene korst is het deel der plant, dat stengel
en blad vervangt; do platte, ronde licliaarapjes, die daarop