Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
familiën brengen, rangschikken daarvan 113 onder de eerste
en 9' onder de tweede afdeeling; van de laatste worden nu
nog eenige plantengroepen vermeld.
Ue Dladinoasen ßlusci).
Op schrale weilanden , afhellingen van dijken, vestingwer-
ken , en overal, waar de grond niet zeer geschikt is voor de
teelt van gras, vindt men het happig DeJcmoa (Hypnum
Squarrosum), dat gewoonlijk geheele zoden vormt, die de
waarde van het weideland aanzienlijk verminderen. De soorten
van Veenmos (Sphagnum) groeien op vochtige plaatsen in
heide- en veenstreken en behooren tot die planten, welke in
overgroot aantal den veengrond doen ontstaan. Buitendien
ziet men de Bladmossen op oude boomstammen, daken van
huizen, en in bergachtige streken op de hoogten. Zij be-
zitten allen een dnidelijken stengel, die soms vertakt is, be-
nevens zeer kleine, enkelvoudige bladen van lijnvormige,
langwerpige of rondaehtige gedaante; verder zaaddoosjes, die,
meestal op een steeltje gezeten , sierlijk gevormd zijn en zich
bij droog weder openen, om de zaadjes uit te storten.
Het breedbladig Veenmos (Sphagnum cymbifolium) vertoont
zijne vruchtjes in deze maand, het Happig Dekmos in Fe-
bruari en Maart.
Altijd ziet men de Bladmossen in groot aantal bij elkan-
der. Een alleenstaand Mosplantje zoude meestal niet in staat
zijn, om de afwisseling van hitte en koude, droog en vochtig
weder, door te staan; daartoe zijn al zijne deelen te teeder
gevormd. Zoodra er meer bij elkander zijn, kan het water,
dat door regen of dauw aangebracht wordt, in de dichte zode
staan blijven , terwijl de bladen, die zich er over uitbreiden ,
de verdamping eenigszins tegengaan. Ook de warmte, die de
planten van de zon ontvangen, wordt door dit gezellig samen-
wonen langer behouden.