Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
men te noemen; want terwijl andere planten bladen voor de
voeding bezitten en tevens bloemen, waarin de zaden gevormd
worden, moet het blad van onze Varen zoowel vrucht voort-
brengen als voedsel opnemen. Het jonge loof is opgerold
als eene horlogeveer en ontrolt zich langzamerhand bij toe-
nemenden wasdom.
De Varens maken eene familie uit, die gemakkelijk van
alle andere planten is te onderscheiden, indien men slechts
een der leden heeft leeren kennen. Merkwaardig is nog de
Adelaars Rondvaren (Pteris aquilina), die in deze maand vrucht
draagt en op hooge zandgronden zeer algemeen is. De
vruchtjes zitten langs den rand der blaadjes; de rand is als
omgevouwen en over de vruchthoopjes gelegd. Snijdt men
eenen bladsteel dicht bij den wortelstok dwars door, dan kan
men op de doorsnede, met behulp van eenige verbeeldings-
kracht, een dubbelen arend zien. De asch van deze Varen-
soort is bijzonder geschikt voor de vervaardiging van potasch.
Waar zij veel voorkomt, strooit men haar ook in de plaats
van stroo in de stallen onder het vee; wordt zij nu later <ils
mest op het land gebracht, dan deelt zij den grond eene
minerale stof mede, die de planten noodig hebben. Hier en
daar maakt men er veel werk van, om de blaadjes van de
hoofdnerf of den bladsteel af te stroopen, te droogen en
ingepakt te verzenden, als vulsel in bedden en matrassen.
Ook andere Varens worden tot hetzelfde einde ingezameld,
doch zijn daarvoor minder geschikt.
Het blijkt nu, dat alle planten in twee groote afdeelingen
kunnen verdeeld worden; namelijk:
I. Zichtbaar bloeienden, die volledige bloemen
dragen , of ten minste de voornaamste deelen der bloem, meel-
draden en stampers, zonder welke zij geen vrucht kunnen
voortbrengen ;
II. Bedekt bloeienden, die vruchten of zaden voort-
brengen , zonder vooraf iets te vertoonen, dat op bloemen
gelijkt.
Kruidkundigen, die al onze inlandsche planten tot 122