Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
Varens (Filices).
Met den naam van Adderkruid of Adderruit duidt men in
zandige, boseliaelitige streken verschillende plantensoorten aan,
die grootelijks verschillen van al diegene, welke wij tot nu
toe beschouwden. Nemen wij de Boomvaren (Polypodium
vulgare), ook Eikenvaren en Engelzoet geheeten, tot een
voorbeeld.
Deze plant komt veel op wortels van boomen voor en ove-
rigens op beschaduwde plaatsen, onder struiken enz. Wij
zoeken hier te vergeefs eenen stengel, stam of iets dergelijks,
die zich boven de aarde uitstrekt; de eigenlijke stengel ligt
waterpas in den grond en is dus een wortelstok. Deze wor-
telstok is verscheiden palmen, soms eene el lang; naar be-
neden zendt hij dunne wortels, naar boven bladen uit, die
men gewoonlijk loof noemt. Het blad bereikt eene lengte van
wel 3 palmen; de bladsteel gaat als eene sterke hoofdnerf
door het midden naar den top. Aan weerszijden van deze
hoofdnerf is het blad regelmatig en zeer diep ingesneden, zoo-
danig, dat het vindeelig kan genoemd worden en zich bijna
als een gevind blad vertoont. De slippen, die door de in-
snijdingen ontstaan zijn, ook wel de blaadjes van het loof
genoemd, staan niet tegenovér elkander, maar wisselen met
elkander af; zij zijn stomp, fijn gekarteld en vertoonen in het
midden eene nerf, die uit de hoofdnerf ontspringt. De on-
derzijde van het loof is lichter van kleur dan de bovenzijde;
beide kanten zijn glad. Aan het benedenvlak zien we ter
wederzijden van de middelnerf der blaadjes bruine punten;
dit zijn de vruchthoopjes of verzamelingen van zaaddoosjes,
die uiterst kleine , stuifmeelachtige zaadjes bevatten, welke op
eenen bepaalden tijd uitgestort worden. De zaadjes zijn op
het loof ontstaan, zonder dat men iets bemerkt heeft van
stampers en meeldraden, veel min van eenig bloemdek. Hoe sier-
lijk het loof van deze plant zich dus ook voordoet, is zij toch
in vergelijking met onze gewone bloeiende planten onvolko-