Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
zoodanig, dat de beide lobben aan den voet als afgesneden
zijn en dus niet in scherpe punten uitloopen. Elke bloemsteel
draagt céne bloem, die tusschen twee schutbladen staat, wel-
ke den kelk bijna geheel voor 't oog verbergen, üe kelk be-
staat uit 5 afzonderlijke blaadjes; de bloemkroon is éénbladig,
trechtervormig met een omgeslagen zoom. Beneden in de
bloemkroon zijn de 5 meeldraden vastgehecht, die eenen stam-
per omgeven, welke 2 stempels draagt. De bloemen openen zich
met het aanbreken van den dag, sluiten zich des avonds en
openen zich gewoonlijk niet weder. Eene plant, die een ge-
ruimen tijd met bloemen pronkt, brengt dus wel vele voort.
De Haagwinde behoort tot de familie der JFindeachtigen,
waarvan wij ook nog de Akkerwinde of Klokjeswinde kennen,
die als een slingerend onkruid op zandigen bodem voorkomt
en veel kleinere, rooskleurige bloemen draagt. In den bloem-
tuin is de purperroode Convolvulus (Convolvulus purpurea) een
heerlijk sieraad, dat nog in den herfst dagelijks met een aan-
tal bloemen prijkt, die dikwijls niet eens den geheelen dag
bloeien.
Pyikruiil {Sagitlaria sagillifolia) of Serpentstongen
is de naam van eene fraaie waterplant, die aan de kanten
van vaarten en slooten zeer algemeen is en niet licht aau het
oog ontsnapt. De bladen kunnen met het meeste recht als
pijlvormig aangeduid worden; zij zitten aan lange stelen, uit
welker midden de driehoekige, tamelijk dikke bloemsteel op-
rijst, welke aan zijnen top bloemen met meeldraden cn daar-
onder bloemon met stampers draagt. Beide soorten van bloe-
men bestaan uit 3 kelkblaadjes en 3 witte of eenslachtige,
lichtrooskleurige bloembladen; meeldraden en stampers zijn
talrijk in ecue bloem. De groene ballen, die men dikwijls
aan eene plant^zict, zijn de zaaddoozen of vruclitcii. liet
Pijlkruid is een Ifd van de familie der Widerweeghrccyu.