Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
De gewone Brunelle (Brunelln vulgaris) valt op wei- eu
bouwlanden aanstonds in liet oog door de dichte, rolronde
aren, die gewoonlijk uit overblijvende kelken, schutblaadjes
en bloemen bestaan. De bladen zijn langwerpig-eirond; de
bovenste alleen ongesteeld. De kelk heeft eene bruine of
rosse kleur, waardoor de bloemaar een eigenaardig voorkomen
verkrijgt; duidelijk vertoont hij eene bovenlip en onderlip,
waarvan de eerste als afgeknot, de laatste in tweeën gesplitst
is. De paarse bloemkroon eindigt in eene gebogen bovenlip
en eene onderlip met 3 lobben, waarvan de middelste de
grootste is. Ook deze plant is geurig.
Ook het gemeen GUdkruid of blauwe Godsgenade (Scutel-
laria galericulata) is eene fraaie Lipbloemige, die in dit jaar-
getijde bloeit. Men kent haar aan de vrij groote hemelsblauwe
bloemen, wier bloemkroonen eene lange buis hebben, en die
aan denzelfden kant van den stengel bij paren in de oksels
•der lancetvormige bladen staan.
I^ate Hondsbloem (Apargia aulumnalüj.
Deze plant is nauw verwant met de Paardenbloem en even
als zij eene samengestelde, die geheel uit gele, lintvormige
bloempjes bestaat. De bladen zijn lang, smal en vinlobbig;
zij vormen eene roset, waaruit de bloemsteel oprijst. De
bloemsteel is met kleine schubben voorzien en gewoonlijk ver-
takt, zoodat hij meer dan ééne bloem draagt. Dicht aan de
bloem neemt de steel eenigszins in dikte toe. Het omwindsel
bestaat uit verscheidene kransen van blaadjes, die dicht op
elkander liggen. De enkele bloempjes hebben zeer veel over-
eenkomst met die der Paardenbloem; de stampers steken ook
duidelijk met 2 armen omhoog. Het zaadpluis ontbreekt niet;
het is echter zonder steeltje aan de vrucht verbonden en,
even als bij de Vederdistels , gevederd. — Daar de Paarden-