Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
groot zijn als dc eigenlijke blaadjes. Dc lange bloemstelen
dragen een tros van 3 tot 12 gele bloemen, welke overgaan
in zwartachtige peulen.
De roode Klaver (Trifolium pratcnse) is even als de witte
Klaver (Trifolium repens) eene uitmuntende vocdcrplant van de
weidelanden. De bladen zijn samengesteld en, even als bij
de Aardbezie, drietallig. De duidelijke steunbladen zijn met dc
bladstelen vergroeid. De bloemkroon valt niet af , maar ver-
droogt aan den steel; de meeldraden zijn met de bloemkroon
samengewassen. De bloemen vormen een zoogenaamd bloem-
hoofdje of eene eironde aar. De roode Klaver heeft eenen
opgaanden stengel, eenigszins gezaagde blaadjes cn een meer
dicht cn rond blocmhoofdje; de witte Klaver heeft een krni-
penden stengel, meer gave blaadjes en minder ronde bloem-
lioofdjes.
Kwauebl4»eiii (Butomus umbellaius).
Statig verheft deze sierlijke plant aan dc kanten der sloo-
ten, vijvers enz. haren langen bloemsteel, die dikwijls de
hoogte van eene ned. el bereikt. Aan den top bevindt zich
een enkelvoudige scherm met vele bloemen. De bloem heeft
6 paarse of donker rooskleurige bloembladen; dc 9 meeldra-
den en G stampers vallen duidelijk in 't oog. Een eigenlijke
stengel is hier niet aanwezig; de lange, smalle , evenwijdig
geaderde bladen ontspruiten uit eenen onderaardschcn stengel
of wortelstok. Dc Zwanebloem behoort tot eene familie, die
der ZwanebloemacJitigen , waarvan alle overige leden buitenlands
wonen.