Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
Keiiige %'liuilerbloeinigen.
Ia den tuin kweekt men voor de keuken niet weinige
soorten en verscheidenheden van het geslacht Boon (1'haseolus),
'twelk verschilt van de vroeger vermelde Booneri (bl. 69, 71),
die tot het geslacht Wikhe (Vicia) behooren. De eigenlijke
Boonen of Phaseoleu gaan of als klimboonen bij stokken om-
hoog, bf groeien als stamboonen laag bij den grond ; van
de Snijboonen en Pronkers eet men de jonge peulen in haar
geheel, ofschoon men van de laatstgenoemde soort ook wel
de zaden laat. rijpen tot spijze; ook van Princesseboontjes,
Slaboonijes en dergelijke gebruikt men de geheele vrucht, ter-
wijl de witte en bruine boontjes, waarvan men gele, bonte
en zelfs zwarte verscheidenheden aantreft, om de zaden eu
soms in het groot verbouwd worden. Al deze soorten ken-
merken zich door samengestelde bladen, die uit 3 groote
blaadjes bestaan, alsmede door de bijzondere eigenschap van
de bloem, dat de kiel met daarin besloten stamper en meel-
draden schroefvormig gedraaid of gewonden is.
De Vogelwikke (Vicia Cracca), Windsel of Ringelwikke groeit
in het wild op bouw- en weilanden, langs slooten en tusschen
kreupelhout, is geen groote plant, maar valt duidelijk genoeg
in 't oog door de blauwe of paarse bloemen, die in groot
aantal, dicht op elkander, aan een gemeenschappelijken
bloemsteel zitten zoodanig, dat zij alle naar écu kant staan
of hangen en dus eenzijdige trossen vormen. Men vindt ze
dikwijls met bloemen en peultjes, welke laatste bruinachtig
zijn. De gevinde bladen met verscheidene lijnvormige blaadjes
loopen in klawieren uit, waarmede de plant op bouwlanden
nadeel aanricht, door ze om de graanhalmen te slingeren.
De Veld-Lathcrus (Lathyrus prateusis) heeft samengestelde
bladen met slechts één paar lancetvormige , spitse blaadjes ,
waardoor overlangs drie hoofdnerven loopen; de bladstelen
loopen in klawieren uit. Wa.ir eeu bladsteel aan den stengel
gehecht is, staan pijlvormige steunblaadjes, die bijna even