Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
apotheek opgezocht wordt, groeit aan wegen en vooral op
bouwlanden. Er zijn meer planten, die even als zij gele
buisbloempjes in het midden en witte straalbloemen hebben;
zij is echter wel te kennen aan den zuiveren, bekenden ka-
millegeur, alsmede aan de smalle, lijnvormige onderdeden
der samengestelde bladen. De bloembodem, die de gele buis-
bloempjes draagt, rijst kegelvormig op en is van binnen hol.
De Klit (Arctium Lappa), Klis of Kladdewortel is eene
forsche plant, die langs wegen en op onbebouwde plaatsen
veel voorkomt; de bloemkorfjes bestaan geheel uit buisbloe-
men en hebben een omwindsel, welks blaadjes in scherpe
haakjes nitloopen. Door deze laatste omstandigheid blijven
ze aan alles haken, zoodat kinderen zich er een genoegen
van maken, om ze op de kleederen hunner makkers te wer-
pen ; schapen laten er menig vlokje wol aan hangen. De
wortel is geneeskrachtig; een afkooksel of aftreksel daarvan
bevordert den groei van het hoofdhaar. — Eene aanverwante
soort (Arctium tomeniosum), ook wel met denzelfden naam
aangeduid, heeft tusschen de puntjes van het omwindsel spin-
newebaehtige haartjes.
De Akker-Vederdistel (Cirsium arvense). Stekel, Korendistel,
of hoe ook geheeten, is eene zeer algemeene, hooge plant,
die zich op bouw- en weilanden spoedig vermenigvuldigt en
daarom opzettelijk door de landlieden bestreden wordt, voor-
namelijk door het uitsteken van den overblijvenden wortel met
een daartoe bestemd werktuig. De stengel is met doornen
bezet; ook de diep ingesneden bladen zijn gedoomd, daar
de uitstekende tanden in doornen nitloopen. De blaadjes van
het omwindsel liggen als dakleien gedeeltelijk over elkander;
eenige bloemkorfjes met de roode bloempjes staan aan het
uiteinde van den stengel en vormen eene tuil. Van het ge-
slacht Vederdistel zijn nog meer soorten , die ook wel Stekels
genoemd worden en alle daarin overeenkomen , dat de lange
haren van het zaadpluis weder met korte haartjes bezet en
dus gevederd zijn. De soorten van het geslacht Distel (Car-
duus) , die in vele opzichten met de Vederdistels overeenko-
men, hebben een niet-gevederd zaadpluis.