Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
Menschen, die dezen wortel voor Kalmus aten, stierven bin-
nen weinig uren.
De gevlekte Scheerling (Conium maculatum) of dolle Kervel,
is ook eene Iiooge plant, die op het droge groeit en zich
onderscheidt door eenen stengel, die bruinachtig rood of
bloedrood gevlekt is, eenigszins berijpt en in verscheidene
takken verdeeld. Ook hier zijn de bladen dubbel- of zelfs
wel drievoudig-gevind, terwijl de blaadjes nog weder diep
ingesneden zijn. De kleine, witte bloemen vormen samenge-
stelde schermen met omwindsels en omwindseltjes , die uit
niet veel blaadjes bestaan. Gewreven , geven alle deelen der
plant eenen onaangcnamen reuk.
De Tlondspeterselie (Aethusa Cynapium) of wilde Peterselie
slaat dikwijls in den tuin op en heeft groote overeenkomst
met de gewone Peterselie. Het blad is aan de bovenzijde
donkergroen en dof, aan het ondervlak grasgroen en jjlanzig;
de blaadjes der samengestelde bladen zijn smaller dan bij de
Peterselie. De samengestelde bloemschermen missen het om-
windsel; de omwindseltjes bestaan uit 3 betrekkelijk lange,
smalle blaadjes , die, aan de buitenzijde der schermpjes ge-
plaatst, aldaar recht naar beneden hangen. De reuk der
gewrevcne bladen is onaangenaam , zoodat de plant ook hier-
door van de gewone Peterselie is te onderscheiden.
De Korenbloem (Centaurea cyanus), Koggebloem of 151anw-
bloem, is op zandige gronden eene gezellin van de Kogge
en algemeen bekend. Op den bloembodem staan roodachtige,
buisvormige bloempjes; de fraaie blauwe trechtertjes aan deu
rand, die den straalkrans (bl. 4.4) uitmaken, bezitten stam-
pers noch meeldraden en zijn dus wel schoone, maar toch
ijdele versierselen. Somtijds vindt men roode eu witte koren-
bloemen. In de tuinen komen zij dikwijls voor.
De echte Kmaille (Matricaria chamomilla), die voor de