Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
De bloemknop is ingesloten tloor 2 kelkbladen, die echter bij
het opengaan der bloem afvallen en dus tot de vroeg afval-
lende behooren. De scharlakenroode bloembladen zijn niet
meer dan 4 in getal en zeer breed. Op den bloembodem
staan vele meeldraden rondom eenen stamper, die geen draad-
vormig deel heeft, maar uit een eirond vruchtbeginsel bestaat,
dat door een dekseltje of schild gekroond is, 't welk uit ver-
scheidene stempels bestaat. Wanneer de bloem uitgebloeid
is, ziet men dadelijk de rijpende vrucht, dewijl de dikke,
ronde stamper uitwendig geen groote verandering ondergaat.
De bloemen, die een pijnstillend en verzachtend vermogen
hebben, worden voor de apotheek ingezameld, waar ze dienen
tot bereiding van de klaprozenstroop.
Waar men geen klaproos vindt, kent men toch zeker wel
de bekende Papaver of Jlaankop, die insgelijks de familie der
PapaveracMigen kan vertegenwoordigen. In de tuinen treft
men ze dikwijls in vele verscheidenheden van kleur aan, en
waar ze eenmaal gestaan hebben, slaan ze in 't vervolg me-
nigvuldig op, daar de zaaddoozen van sommige als van zelve
met kleine gaten of poriën openspringen en de zeer talrijke
zaadkorrels uitzaaien. De openspringende Papavers hebben
donkerroode, gedeeltelijk zwarte of zwart geteekende bloem-
bladen, die geheel gelijkvormig zijn aan die der Klaproos.
Merkwaardig is hier de verdubbeling der bloem of de ge-
daanteverwisseling van meeldraden in bloembladen; dikwijls
ziet men een bloemblad, dat nog ten deele een meeldraad is.
Stengel en blad zijn blauwachtig groen ; de bladen omvatten
met hunnen voet den stengel, zijn niet diep ingesneden, maar
toch grof, onregelmatig gezaagd of gekarteld; de bladschijf
strekt zich niet in een plat vlak uit, maar is golvend.
Hier en daar in ons vaderland worden de Papavers op eenen
akker gezaaid, dewijl het zaad eene zeer bruikbare olie levert,
en de droge zaaddoozen , die ook in de apotheek te verkrij-
gen zijn , eene pijnstillende werking uitoefenen. In het groot
verbouwt men de Papaver in Zuid-Europa, de Levant en
Bi-itsch-Indië, met het oogmerk, om opium te winnen.