Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
tniddelbanr en liooger onderwijs , zoo zelden wordt aange-
kweekt. Men leest en doceert over voorwereldlijke planten-
vormen en weet niet, welk een rijkdom van gewassen onzen
vaderlandschen bodera bedekt; men spreekt over de herkomst
van koffie en suiker , rijst en sago en kent dikwijls van de
inlandsche planten , die ons voeden en verkwikken , niet meer
dan den naam; ja in een tijdschrift, dat eene zeer gezochte
volkslectuur levert en in bekwame handen is, worden ver-
talingen gegeven, waarin de notenboom met gevederde bladen
prijkt, en de zoo algemeen voorkomende paardebloem met
den naam van leeuwentand onkenbaar wordt gemaakt. In
eene algemeene vergadering van het Ned. Ond. Genootschap
klaagde de redenaar, een geacht schoolopziener, dat de leer-
lingen der lagere school over de eilanden der Zuidzee weten
te spreken, maar niet over de olmen , die het schoolgebouw
beschaduwen.
En toch zijn er duidelijke blijken, dat de mensch wordt
aangetrokken door de planten en gevoelig is voor haar schoon.
Bloemen en takken verstrekken tot zinnebeeld voor zijne aan-
doeningen, wanneer de ziel zich te sterk voelt bewogen, om
zich enkel in woorden lucht te geven. Ook ons volk — hoe
weinig opgewonden ook, hoe practisch in zijn streven —
versierde huizen en straten met groen en bloemen , als zijne
geliefde vorsten naderden , of zijne zonen uit den strijd voor
het vaderland terugkeerden; ook bij ons tooien bloemen de
zalen en huiskamers , waar feest wordt gehouden , en is een
met smaak gebonden ruiker een geschenk van beteekenis;
ook in Nederland trachten rijken en armen hun dagelijksch
leven te veraangenamen door het kweeken van bloemen in
sierlijke tuinen , op binnenplaatsen of in eene handvol aarde
voor het venster van een bekrompen woonvertrek. Kinderen —
en dit is een belangrijke wenk voor den onderwijzer — strek-
ken gretig de hand uit naar bloemen , die hun aangeboden
worden, verzamelen ze gaarne in het vrije veld en vinden er ver-
maak in, om op een plekje gronds te zaaien en te planten.
Dezen wenk voorbij te zien , strookt weinig met een ver-