Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
met elkander verbonden zijn en wel zoodanig, dat de boven-
einden der draadvormige stijltjes zicli van elkander verwijderen.
De vruchtbeginsels gaan later over in eenen krans van
vruchtjes, die te zamen een lichaampje vormen, dat wel iets
op een plat, rond kaasje gelijkt en wel door kinderen ge-
proefd wordt. Deze plant is tweejarig.
Eene kleinere soort van Malowa, die éénjarig is, bezit
groote overeenkomst met de vorige en onderscheidt zich vooral
door de kleinere bloemen. Men ziet haar veel bij puinhoopen
en op wallen, terwijl de Groote M. vooral aan dijken, wegen
en op onbebouwde plaatsen opslaat.
De familie Aei Malveachtigen, waaronder de Kaasjesbloemeu
gerangschikt worden, is gemakkelijk van andere afdeelingen te
onderscheiden, vooral door den bijkelk, de eigenaardige plaat-
sing van meeldraden en stampers en de kaasvormige verecni-
ging der vruchtjes. De verschillende schoone soorten - van
Malva en de Stokrozen vertoonen dezen familietrek zeer duidelijk.
In het wild, doch hoofdzakelijk alleen m de nabijheid der
zeekusten cu op moerassigen grond, groeit nog uit deze
familie de Heemst (Althaea officinalis), eene hooge, zeer
zacht behaarde plant, met dikke bladen en bleeke, rooskleurige
bloemen. Dewijl hare wortels, bladen en bloemen in de
apotheek behooren, wordt de Heemst ook opzettelijk in ons
land aangekweekt.
IlIaprooH , I^apaver.
De Klaproos (Papaver Rhoeas), Korenroos , wilde Heul of
Kankerbloem, kent men op de kleigronden als een hoogst
schadelijk onkruid tusschen het graan; de groote roode bloem
laat zich reeds op aanmerkelijkcn afstand waarnemen.
De stengel is met haren bezet; de bladen zijn viiideelig ,
dus diep ingesneden; de slippen zijn langwerpig en puntig.
9