Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
waardoor de vezels loslaten ; de houtachtige splinters verwij-
derd. De vezels hangen nu echter nog met elkander tot
strookjes te zamen; daarom worden de biindels Vlas over en
door stalen punten getrokken (gehekeld), zoodat het zeer zacht
op het gevoel wordt en eenen zijdeachtigen glans verkrijgt. In
sommige streken wordt het Vlas, dat tot zoo ver bereid is,
verkocht; in andere oorden wordt het door de landbewoners
gesponnen en tot linnen geweven.
IffHiowe {Malva) of Kaasjesbloem»
Zeer in het oog vallend cn algemeen zijn twee soorten van
Malowe of Malva, die beide met den naam van Kaasjesbloem
worden aangeduid, en waarvan men lichtelijk eenen stengel
bekomen kan, die knop, bloem en vrucht draagt.
De groote Malowe (Malva sylvestris) is eene forsche plant,
die verscheidene palmen hoog wordt en eenen stevigen, ver-
takten stengel heeft.
De gesteelde bladen zijn , wanneer de insnijdingen wegge-
dacht worden, bijna cirkelrond, aan den voet» hartvormig uit-
gesneden, handvormig geaderd en voorzien met 5 of 7 lobben,
die weder gezaagd zijn.
In de oksels der bladen bitten 2 of meer bloemen, wier
kelk uit een dubbelen krans bestaat, of uit een eigenlijken
kelk met 5 slippen en een bijkelk, die door 3 bladen gevormd
wordt. De bloemkroon is groot; de bloembladen zijn 5 in
getal, rood met donkere strepen en zitten in den bloemknop,
dien we hier zien, als in elkander gedraaid, 'tgeen niet bij
alle planten het geval is. Een eigenaardig voorkomen hebben
de meeldraden en stampers, die zich in het midden der bloem
verheffen als een boompje. De talrijke meeldraden zijn namelijk
met hunne draadvormige deelen tot een kokertje verbonden,
terwijl de helmknoppen naar alle kanten vrij overhangen;
midden in dat kokertje staan verscheidene stampers, die'ook