Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
De stengel is dun, bovenaan vertakt, over de geheele
lengte bezet met lijnvormige, spitse bladen, dienaar versehil-
lende kanten wijzen. De schoone bloemen zijn hemelsblauw,
somtijds wit van kleur en vormen met elkander eene tuil.
De kelk bestaat uit 5 bladen, valt niet af, maar omgeeft
later de vrucht en is dus hlijvend. Verder merkt men 5
bloembladen en 5 meelilraden op, alsmede eenen stamper,
die 5 stijltjes draagt. De bloemen zijn teer en bloeien nimmer
langer dan eenen dag. Het jonge Vlas is zeker het schoonste
groen, dat in het begin des zomers eenigen akker bedekt.
Met nog een paar andere soorten vertegenwoordigt het Vlas
in ons land de familie der Vlasachtige7i.
Het Vlas geeft den landbouwer een dubbel voordeel, daar
zoowel de zaden als de stengels van groot belang zijn. Wan-
neer de vrucht tot rijpheid gekomen is, worden de stengels uit
den grond getrokken en dadelijk op het land van de zaden
ontdaan. Dat zaad is het bekende lijnzaad, 'twelk de lijnolie
voor olieverven en de lijnkoeken tot veevoeder levert. Kookt
men lijnzaad in water, dan verkrijgt men eene slijmstof, die
wel als verzachtend middel tegen den hoest gebruikt wordt.
De stengels bestaan uit een hard , bijna houtachtig deel
en eene dunne laag taaie bastvezels, welke men duidelijk ziet
te voorschijn komen, als men een stengel ergens sterk kneust
of wrijft. Opdat deze vezels' gemakkelijk zullen loslaten,
legt men het Vlas, bij bundels of schoven gebonden, in
water, b. v. in slooten, en bezwaart het met steenen, zoden
of iets dergelijks, opdat het geheel onder blijve. Het rotten
of rooten, dat het Vlas aldus ondergaat, heeft ook wel plaats,
door het gedurende längeren tijd op het land aan den invloed
van lucht cn weder bloot te stellen. Is nu het gerotte Vlas
weder gedroogd , dan wordt het aan verschillende bewerkin-
gen onderworpen, die de landlieden binnen 's huis met een-
voutlige werktuigen uitvoeren. De stengels worden gebeukt.