Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
soort van bijscherm of tuiltje bij elkander, zijn paars van
kleur en hebben eene stervormige, vijfslippige bloemkroon,
die gekenmerkt is door ]0 ronde, groene plekjes (honigbak-
jes), welke rondom de meeldraden staan; deze laatste hebben
hetzelfde voorkomen als die der Aardappels. De fraaie, roode
bessen moeten niet gegeten worden , daar zij eene schadelijke
uitwerking hebben; de stengels worden echter als huismiddel
tegen sommige ongesteldheden aangewend, ook voor de apo-
theek ingezameld en smaken, gekauwd wordende, eerst bitter
en daarna zoet.
De Zwarte Nachtschade (Solanum nigrum) slaat in tuinen en
elders menigvuldig op. De stengel is kruidachtig en kantig ;
de bladen zijn eirond, meestal met groote bochten of tanden
ingesneden ; de bloemen zijn klein, wit en gelijken zeer veel
op witte Aardappelbloesems. De geheele plant wordt voor
vergiftig gehouden.
De lage Nachtschade (Solanum humile) komt veel zeldzamer
voor, is eene kleine plant en draagt gele bessen.
Vergelijkt men de planten van dit geslacht met elkander,
zoo zal men bevinden, dat de bloeiwijze eenigszins overeen-
komt, daar verscheidene bloemsteeltjes dicht bij elkander zit-
ten , zonder eenen scherm te vormen; dat de bloemkroon ster-
vormig of bijna stervormig is en in 5 slippen uitloopt; dat
dé 5 meeldraden met hunne helmknoppen een buisje rondom
den stamper vormen, en de vrucht eene grootere of klei-
nere bes is.
liet geslacht Nachtschade behoort tot de familie der Nacht'
schädigen, die ongeveer 700 soorten telt, waarvan nog eenige
in ons \aderland in het wild groeien, die wel vergiftig zijn,
maar tevens voor sommige ziekten voortreffelijke artsenij leveren.
Zij zijn :
Het Zwart Bilzenkruid (Hyosciamus niger), dat ook in deze
maand bloeit. Het komt hier en daar op kerkhoven , bouw-
grond , wegen en mesthoopen voor, heeft een behaardeu,
kantigen stengel, zachtharige , kleverige, langwerpig-eirondc ,
ongesteelde , onaangenaam riekende bladen, die meestal eenen