Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
UI
pentijuolie verlaat liaar dan als damp cn wordt in den ont-
vanger weder vloeibaar. De terpentijnolie is die heldere,
dunne, sterk riekende vloeistof, welke men in het dagelijksch
leven gewoonlijk bij verkorting terpentijn noemt en in wrijfwas,
tot poetsen van kachels enz. gebruikt; de achtergeblevene
vaste hars is dezelfd'; , waarmede vioolspelers den stok be-
strijken, en die eigenlijk colophonium heet.
ylardappel.
Akkers met bloeiende Aardappelplanten zijn aangenaam
voor het oog , doch laten zich bij de telkens wederkeerende
aardappelziekte veel minder zien dan vroeger. Men verzuime
dus niet, zoodra men een bloeienden stengel kan verkrijgen,
dezen te beschouwen.
Uit een enkelen aardappel komen verscheidene stengels
voort. De stengel is ten deele rondachtig, ten deele kantiü
en voorzien met witte haartjes.
De groote, samengestelde bladen zijn gevind; aan weers-
zijden van den bladsteel staan ovale of elliptische blaadjes
met een gegolfden rand. Tusschen deze blaadjes zitten an-
dere, die veel kleiner zijn; men noemt het blad daarom
afgebroken-gevitid.
De behaarde bloemstelen zijn in de oksels der bladen ge-
plaatst en dragen eenige, soms wel 9 bloemen , die te zamen
eene soort van tuil of tros uitmaken. De kelk der bloem
bestaat uit cén blad met 5 punten of slippen en is ook met
fijne haren bedekt. De bloemkroon bestaat insgelijks uit één
stuk; de buis is zeer kort en valt niet in 'toog; de zoom
loopt in 5 punten uit, doch ligt niet zoo geheel vlak, dat
ze volkomen stervormig kan genoemd worden. De kleur van
het bloemblad is verschillend; sommige bloemen zijn wit,
andere lila of blauw. (Lila is eigenlijk een bleek purper;
purper is helder rood met blauw gemengd). In het midden