Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
lende vloeibare stoften uit het hout gedreven , die door eene
of meer openingen in den bodem afvloeien. Eerst komen er
waterige deelen met eene soort van hars , of de gele teer;
later volgt de eigenlijke, donkerbruine teer en eindelijk eene
dikke, zwarte soort.
Pek. De eerst afgevloeide teer wordt met water in eenen
distilleertoestel gedaan en verhit, waarbij eene vluchtige olie
verdampt en harsachtige deden overblijven , die nog eens in
een ketel gekookt worden en dan het zwarte pek uitmaken.
Zwartsel. Dit is eene soort van roet, vooral uit koolstof
bestaande, die met den rook opstijgt en zich aanzet op de
plaatsen, waar de rook bestendig gestuit wordt. Voor het
zwartselbranden bouwt men eene hut, voorzien met een lan-
gen , waterpas liggenden schoorsteen nabij den grond, aan
welks eene eind de stookplaats is , waar harsachtige stukken
van Pijnboomen en het overblijfsel uit de teerovens langzaam
verbrand worden. Naar boven loopt de hut uit in eenen top,
die gedekt is door een linnen zak , welke door een touw
rechtop gehouden wordt. De rook komt nu uit den schoorsteen
in de kamer en trekt naar boven, zoodat de linnen zak met
zwartsel overdekt wordt, 't welk men er nu en dan afklopt.
Dit lichte handelsartikel is juist geschikt, om in groote hoe-
veelheid op wagens vervoerd te worden.
Terpentijn en Vioolhars. Dat hout van Pijnboomen veel
hars bevat, zien we dikwijls aan deuren, luiken, banken en
andere voorwerpen, die, uit dit hout vervaardigd cn aan
sterke zonnehitte blootgesteld, de kleverige hars als *t ware
uitzweeten. Die hars ontstaat uit vluchtige olie, de terpen-
tijnolie ; door inwerking van de zuurstof der dampkringslucht
wordt daaruit de,vaste hars gevormd. In de lucht verdampt
eeu deel dezer olie, en daarom wordt de hars ook weldra
harder en droger. In Hongarije, Illyrië, Italië en elders
zamelt men den Venetiaanschen terpentijn in, die uit den
Lorkenboom vloeit, nadat de bast aan de zuidzijde van den
stam weggenomen is. Deze terpentijn of vloeibare hars wordt
met water in een distillecrtoestel gedaan cn verhit; dc ter-