Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
leven ; dus : natuurkunde in engeren zin met datgene nit de
scliei- en sterrekunde, wat onder het bereik der aanschouwing
kan gebracht worden en in de eerste plaats belangstelling ver-
dient. Verder: beschouwing van die voorwerpen uit de drie
natuurrijken, welke ons omringen; eene beschouwing, welke
zich voornamelijk bepaalt tot hetgeen de leerling zelf er aan
kan waarnemen, en gepaard gaat met de vermelding van nut
of schade voor 's mensehen stoffelijk leven ; dus: natuurlijke
historie met iets uit de technologie.
Voor het onderwijs in de natuurkunde of physica en wat
daarmede in de nauwste betrekking staat, is in de laatste
jaren reeds zóóveel gedaan, dat wij vooreerst zijn voorzien
en niet spoedig behoefte aan gedrukte wegwijzers zullen ge-
gevoelen ; vooral de schrijvers , die ons met Crüger's methode
hebben bekend gemaakt, verdienen daarvoor den dank der
school. Op het gebied der natuurlijke liistorie heeft nog geene
beslissende keuze plaats gehad. Zullen wij ons natuurkundig
onderwijs gelijkelijk verdeelen over de drie natuurrijken? In
leesboeken kan zulks geschieden; maar een leervak, dat bovenal
aanschouwing vereischt, en welks voortreffelijkheid ook daarin
gelegen is , dat het ruimschoots aanleiding geeft tot oefening
der zinnen, tot opmerken, vergelijken en onderscheiden, —
zulk een leervak kan niet alleen door leesboeken onderwezen
worden. De uitgestrektheid van het veld vordert daarom eene
keuze tusschen dieren, planten en delfstoffen, als voorwerpen
van aanschouwelijk onderricht. De dierenwereld kan niet an-
ders dan door afbeeldingen in de school vertegenwoordigd
worden en is te bewegelijk, om voor kinderen een voorwerp
van onderzoek te zijn ; de delfstoffen bieden te weinig voor
het oog aan, en kunnen in een land als het onze geene be-
langstelling wekken. De planten daarentegen zijn uitnemend
geschikt voor een vruchtbaar aanschouwelijk onderwijs in den
waren zin des woords.
't Is een vreemd verschijnsel, dat bij al den lust voor de
beoefening van natuurkundige wetenschappen de kennis van
de planten (botanie, kruidkunde), buiten de inrichtingen voor
1*