Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
verschiilendo bestanddeelen der aseii op, loopt door (Ie gaaljes
en wordt door de kraan afgetapt. De vloeistof, die men aldus
verkregen lieeft, is de loog, welke men in een grooten ketel
verhit en zoo lang laat uitdampen, dat er eene bruine vaste
stof overblijft, ruwe of zwarte potaseh geheeten. Om deze
van velerlei brandbare deelen te zuiveren, wordt zij in een
daartoe ingeriehteu oven aan de vlammen blootgesteld en zóó
lang gebrand of uitgegloeid , dat zij de blauwachtig witte kleur
bekomt, welke wij gewoonlijk aan haar opmerken.
Houtskool. In bergachtige streken is het dikwijls ondoenlijk ,
het hout met eenig voordeel te verkoopen, daar men het
niet dan niet groote moeite zou kunnen vervoeren; daar houden
de bewoners zich bezig met het kolenbranden. Stukken hout
van eenige voeten lengte worden rondom eenen paal tot eene
hooge, kegelvormige mijt opgestapeld en met aarde, zoden cn
kolengruis bedekt, opdat de lucht geen vrijen toegang hebbe.
Dicht bij den grond en in 't midden bij den top zijn eenige
gaten opengelaten, waar het vuur ingebracht wordt, dat zich
door de bijzondere wijze van opstapeling gemakkelijk naar
alle kanten kan verspreiden. Door de gedeeltelijke afsluiting
der lucht blijft het vuur steeds smeulende en verteert het hout
niet tot asch, gelijk in een vlammend vuur plaats heeft. De
kolenbranders dragen zorg, dat zooveel mogelijk al het hout
verkoolt, en dooven eindelijk het vuur, door de aanwezige
openingen, die lucht inlaten, volkomen te sluiten. Ofschoon
nu gewoon droog houtvoor 0.4 uit koolstof bestaat, verkrijgt
men door deze handelwijze weinig meer dan 30 pd. kool van
100 pd. hout. Houtskool is een belangrijke prodnkt, dat vooral
ook geschikt is, om in eene kleine ruimte een vuur van groote
hitte aan te leggen. »
Teer. De Naaldboomen bevatten vele harsachtige, vettige
stoffen, vooral in de wortels en takken. Deze worden in
kleine stukken gekloofd en in eenen ronden, gemetselden oven
gestapeld, die zoodanig ingericht is, dat hij aan alle zijden
kan verhit worden. jMen metselt den vollen oven dicht, ont-
steekt het vuur, en nu worden door dc groote hitte verschil-
m
mm