Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
nlleti niet zoodanigen vruchtkegel dragen, als wij hier aan-
trefren. Spar, Larix en Taxis zijn mede Naaldboomen , die
hier wel voorkomen kunnen.
De Spar (Pinus Abies) is gemakkelijk van den Den te
onderscheiden. De naalden zitten hier namelijk afzonderlijk ,
naar alle richtingen heen wijzende, zijn aanmerkelijk korter en
donkergroen van kleur. De takken strekken zich waterpas
uit, ja hangen zelfs iets naar beneden, en daar zij bijna over
de geheele lengte van den stam voorkomen , vertoont zich dc
boom als eene piramide. De vruchtkegels zijn meer langwerpig
dan die van den Denneboom en glanzig.
De Lorkenboom (Pinus Larix) of Larix laat zijne naalden elk
jaar vallen , even als onze loofboomen. Bij afwisseling ziet
men ze aan sommige takken afzonderlyk , aan andere, korte,
gedrongen takjes, in bundeltjes van 20—40 bij elkander,
zoodat zij te beschouwen zijn als gezeten aan een zeer kort,
achterlijk gebleven takje. De vruchtkegels zijn klein.
De Taxis (Taxus baccata), een heester, die zelden in het
wild opschiet, maar toch vrij bekend is, wijkt nog al eenigs-
zins van de vorige Naaldboomen af. De lancet-lijnvormige
bladen zijn wel zeer smal, maar kunnen bijna geene naalden
meer heeten ; zij zijn dicht op elkander in 2 rijen langs deu
tak geplaatst. De vruchten vormen ook geene kegels; maar
elke zaadkorrel is besloten in een rood zakje, dat men wel
eene bes noemt. Tasisbladen zijn vergiftig voor het vee.
Van Dennen en Sparren, die beide tot het geslacht der
Pijnboomen behooren, verkrijgt men het dennen- vuren- en
grenenhout, welke door timmerlieden zoo veelvuldig gebruikt
worden. De recht opgaande stammen doen ook zeer belangrijke
diensten, wanneer zij in scheepsmasten herschapen zijn.
Van al de genoemde woudboomen worilt buiten het reeds
vermelde nog menig ander nuttig gebruik gemaakt, daar men
de bijzondere bcstanddeelen dezer planten dienstbaar weet te
maken aan vele gewichtige bedrijven in het dagelijksch leven.