Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
De takken zijn kranswijs geplaatst, loopen doorgaans voor
een klein gedeelte waterpas, maar richten zich vervolgens
schuins in de hoogte. In zijne jeugd vormt de Den eene
])iraraide ; later vallen de benedenste takjes af; de stam schiet
hoog en loodrecht op , en de kroon verkrijgt eene eenigszins
koepelvormige gedaante.
In Mei of .Timi draagt de Den tweeërlei soort van onvol-
komene bloemen op denzelfden boom. De meeldraden zijn
door kelk noch bloemkroon omgeven, worden alleen door
kleine schubben gesteund en vormen korte, gele aartjes,
waarvan verscheidene om een gemeenschappelijken steel zijn
geplaatst. De andere bloemen zijn ook zeer eenvoudig; rond-
om eenen steel staan vele bruinachtig groene schutblaadjes of
schubben, welke ieder op de bovenzijde twee kleine lichamen
dragen, die niets anders zijn dan eitjes of toekomstige zaden.
De eitjes zijn hier niet in een vruchtbeginsel besloten , zoo-
als gewoonlijk, maar liggen geheel naakt, zoodat er stempel
noch stijl aanwezig is. Eén boom brengt eene verbazende
menigte stnifmeelkorrels voort; zoo zelfs, dat ze als wolkjes
iu de lucht zweven, door den wind omhcog gevoerd worden
en wel eens met den regen nedergevallen zijn, 'twelk onkun-
diiren aanleiding gaf, om van een zwavelregen te spreken.
(Men heeft berekend , dat tegen één eitje 300 nüllioen stuif-
meelkorrels aanwezig zijn).
\Vanneer het stuifmeel is uitgestort en ter rechter plaatse is
aangekomen, beginnen de eitjes zich tot zaden te vormen,
waartoe zij twee jaren noodig hebben. De schubben zijn
intusschen houtachtig geworden , en het geheel vormt nu de
bruine, eironde vruchtkegels. In den begiime stonden deze
rechtop ; terwijl de zadeu rijpten, hebben ze zich langzamer-
hand gebogen, totdat ze eindelijk benedenwaarts hangen. In
het derde jaar verwijderen de schubben zich van elkander; de
zaden laten los en vliegen , door den wind geholpen, naar
alle zijden heen.
De Denneboom vertegenwoordigt de familie der Naaldioo-
men, die ook wel Kegeldrurjenden genoemd worden, ofschoon