Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
ze aanmerken als toekomstige takken. Even als nu door liet
enten takjes van eenen boom genomen en op een anderen
stam overgebracht worden, geschiedt dit ook wel met de
knoppen. De bewerking, waarbij dit plaats heeft, en die
voornamelijk ter veredeling van wilde Rozen en vruchtboomen
uitgevoerd wordt, verricht men gewoonlijk in Augustns ,
wanneer de knoppen nog oogen heeten. Men licht een lang-
werpig, naar beneden spits uitloopend stukje schors (met bast),
waaraan een oog zit, van een edel takje af en maakt op den
boom, die veredeld worden moet, eene T-vormigc insnijding
tot op het hout, zoodat de schors hier eenigszins kan opge-
licht worden. Nu schuift men de schors met het oog tus-
schen de schors en het hout van den wilden tak en omwindt
den laatsten boven en beneden het oog, bijna even als bij
het enten. Zoo komt de binnenzijde van den bast van het
ingezette stuk in aanraking met de weeke , saprijke houtlaag
van den anderen tak ; de knop ontvangt voedsel als van zijn
eigen boom en ontwikkelt zich , wanneer de omstandigheden
gunstig zijn, in den volgenden zomer tot eenen tak, die de-
zelfde bladen, bloemen en vruchten voortbrengt als de boom,
waarvan hij genomen is. Op deze wijze geschiedt het oculee-
ren (oogenten).
l9enuebo«iiBi {Flnm Sylveürh'), 'Maühooni of
wilde Pijnboom.
De bladen van den Denneboom zijn zeer smal, daarbij
rondachtig, stevig en spits uitloopend, zoodat zij aanmerkelijk
verschillen van alle reeds door ons beschouwde bladen, die
altijd eene bladschijf van eenige breedte vertoonen. De bladen
zijn hier naaldvormig en worden gewoonlijk naalden genoemd.
De naalden van den Den zijn blauwachtig groen , 5 a 6 duim
lang en zitten twee aan twee in eene scheede of een kokertje,
dat hun voet omgeeft. Drie jaren brengen de naalden aan
den boom door; zij vallen dus elk jaar slechts voor een ge-
deelte af, waardoor de boom zich altijd groen vertoont.