Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
De bladen zijn enkelvoudig, elliptisch (ovaal), dubbel-gc-
y.aagd , glanzig en eenigszins ruw op het gevoel. De hoofdnerf
verdeelt het blad in 2 deelen , die niet even groot zijn, het-
welk vooral in 'toog valt aan den voet van het blad, waar
de eene helft langer is dan de andere. De IJp heeft dus
ongelijke bladen. Zij staan afwisselend langs den tak ; de
jonge takken natuurlijk evenzoo langs de oudere. Hierin komt
de Olm met Beuk en Linde overeen; doch zijne kroon bereikt
nimmer de statige ronding, welke de beide laotste boomen
kenmerkt; zijne takken strekken zich onregelmatig uit en vor-
men een minder gesloten geheel.
Het hout wordt dikwijls geschat boven dat van Eik en
Beuk; het is hard, vast, veerkrachtig en taai, zeer duurzaam,
vooral onder water, en wordt weinig aangetast door wormen.
AVanneer het bewerkt is , vertoont het zicli gewaterd. Ver-
schillende werklieden in hout stellen er grooten prijs op; ook
als brandhout is het uilmuntcnd. Daar nu de Olmen sneller
en zekerder groeien dan andere boomen , die goed hout leve-
ren , zijn zij onder de voordceligste produkten van de houtteelt
te rekenen.
Ook deze boom bloeit, vóór dat zijne bladen uitspruiten,
reeds in Maart of April, doch met volkomene bloemen.
]?inncn Iict roodachtig l)loemdek staan 4 , 5 of meer meeldra-
den, die donker van kleur zijn, en een stamper met 3 steni-
jiels. Zij staan iu bundeltjes langs de takjes. Dc vrucliten
rijpen spoedig cn vallen mede in het laatst van Mei af als
ronde, ])latte vlicsjes.
De Olm vertegenwoordigt de familie der OlmacJdigen; cr
zijn ook kruidkundigen, die ze, wegens overeenkomst in bloem
cn vnuïht, met Brandnetels, Hennep, Hop cn anderen tot
de famijic der Kelelachiigen brengen.
Bij de beschouwing van al deze l)oomen (Linde — Olm)
zijn de knoppen voor ons geen onbelangrijke deelen, daar wij