Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
voor den dag, die ook wel katjes vormen, maar deze bijzon-
derheid bezitten , dat de eene boom alleen bloemen met meel-
draden en een andere enkel bloemen met stampers draagt.
Bij de reeds beschouwde Katjesdragenden waren beiderlei
bloemen op éénen boom aanwezig; men noemt ze daarom één-
Jiuiiige planten in tegenoverstelling van de Wilgen en Popu-
lieren , die tweehuizig zijn. De beide soorten van katjes zijn
dicht gesloten en vrij dik ; die , welke meeldraden bevatten ,
laten deze deelen duidelijk zien.
De bloemen zijn hier al zeer eenvoudig: zij bestaan uit
een enkel schutblaadje met 2 meeldraden of met eenen stamper.
Bij sommige Wilgen vertoonen de bloemen zich eerder dan
de bladen ; tot deze behooren de gele en bruine Katwilg (Salix,
viminalis), die gave bladen hebben en wier jonge takken geel
of bruinachtig gekleurd zijn.
De W'ilgen worden menigvuldig aangekweekt, vooral aan
de kanten der rivieren, daar zij de buigzame teenen voor
mandenmakerswerk en hout voor klompen en hoepels leveren.
Van den bast der witte en andere Wilgen bereidt men een
niet onbelangrijk, samentrekkend geneesmiddel (Salicine).
Po|iiilier.
Van de Populieren groeien bij ons verscheiden soorten.
Het meest in 'toog vallend is de Ilaliaansclie populier (popu-
lus pyramidalis), daar zijne dunne takken zich dicht aan den
hoogen rechten stam sluiten, bijna loodrecht omhoog gaan en
eene kegelvormige kroon vormen.
De Kanadasche populier (Populus monilifera) is een hooge,
forsche boom met takken, die zich ver van den stam verwijderen
cn bijna waterpas uitstaan, cn groote, driehoekige bladen.
De xoiUe populier (Populus alba) is niet minder hoog; de
bladen zijn min of meer eirond, hoekig of met groote tanden
ingesneden , van onder sneeuwwit en dicht met haartjes bezet.
De liatelpopulier (Populus tremula), Eatelaar of Espenboom,
zoo genoemd naar de bijna onophoudelijke beweging der bla-